emerging stars
Av:
Jens Möller Madsen

Nytt investeringsteam bakom Nordea Emerging Stars

I mars fick Nordea Emerging Stars ett nytt förvaltningsteam bestående av Juliana Hansveden och Emily Leveille. Både Juliana och Emily har arbetat med förvaltning av Nordea Emerging Stars tidigare på Nordea och tänker fortsätta med den framgångsrika investeringsstrategin.

Juliana Hansveden fondförvaltare
Juliana har arbetat på Nordea sedan 2014 och har tidigare arbetat hos pensionsfonden AP 1 och BlackRock i London.

- Det är A och O för oss att företag tar ansvar för sina affärsmodeller och sin hållbara profil, säger Emily och Juliana samstämmigt.

Nordea Emerging Stars investerar i företag på tillväxtmarknaderna som både har en bra tillväxtpotential och som har en hållbar inställning till miljö, sociala frågor och affärsetiska frågor, de så kallade ESG-kriterierna.

2017 var ett starkt år då fonden levererade en avkastning på över 30 procent. Även om 2018 hitintills inte har levererat lika bra som förra året så är optimismen stor hos förvaltningsteamet.

- Ja det stämmer att fonden inte gett förväntad avkastning hittills i år, därför har vi gjort en rad justeringar som vi nu börjar se resultaten av säger Juliana.

- Vi har till exempel sålt State Bank of India på grund av en svag riskprofil för bankens aktier och vi ersatte dem med HDFC Bank, en ledande indisk bank, där riskprofilen enligt oss är bättre och kan ge oss en långsiktigt bättre avkastning förklarar Emily.

- Vi anser att vi har en portfölj med bra, solida företag som är bra positionerade för att bidra till fondens avkastning under de kommande åren avslutar de. 

Emily Leveille
Emily Leveille, fondförvaltare
Emily började på Nordea 2015 och har tidigare arbetat för Ashmore Group i Washington DC och för Frontier Strategy Group.

 

Långsiktiga trender driver tillväxten

Juliana och Emily anser att långsiktiga trender som till exempel ökat fokus på hållbarhet, förändringar inom teknik, demografi och globalisering kommer att driva tillväxten för nästa generation av ledande företag på tillväxtländerna.

- Ett aktivt och kontinuerligt arbete med ESG-frågor kommer vara avgörande för att företagen ska kunna skapa en positiv långsiktig avkastning till investerarna framöver, avslutar de.
 

 

Nordea Emerging Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut.e

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?