dator
Annika Hagstedt

Ökad digitalisering har gynnat Nordea Innovation Stars

Efter de stora börsfallen under våren 2020 lanserades Nordea Innovation Stars. En fond med fokus på de högaktuella temana teknik, hälsovård, hållbarhet och konsument. Fram till 31 maj i år hade fonden stigit 43 procent sedan start och ligger före sitt jämförelseindex. Fondmagasinet har träffat fondens förvaltare som ser tillbaka på ett annorlunda men framgångsrikt år. 

Carl Mattiasson
Carl Mattiasson
Fondförvaltare Nordea Innovation Stars

I juni förra året lanserades Nordea Innovation Stars, en ny fond med nytt fokus – på innovationer. I Norden finns en god grogrund för innovativa bolag som har potential för internationell framgång vilket Spotify, Storytel eller nu senast Oatly är bra exempel på. 

– Vi ville skapa en fond som kan ta tillvara på den enorma innovationskraft som finns i Norden. Särskilt i dessa tider kan bra produkter eller tjänster som är attraktiva för kunder snabbt få genomslag säger Carl Mattiasson som förvaltar fonden tillsammans med Niklas Kristoffersson. 

Fonden lanserades i juni – strax efter pandemins utbrott i mars. I mars hade vi sett stora börsfall men från det att fonden lanserades så har aktiemarknaderna haft en mycket god utveckling främst drivet av enorma stimulanspaket från världens centralbanker och regeringar men även i takt med att vaccinet mot covid-19 rullats ut. 

Fyra fokusområden teknik, hälsovård, hållbarhet och konsument

– Det var teman som kändes högaktuella då och som är ännu mer relevanta idag säger Carl Mattiasson och kommenterar nedan;  

Teknik handlar ofta om att förbättra produktiviteten i företags processer. Ett typexempel är att vi har behövt digitalisera vårt dagliga arbete för att kunna arbeta hemifrån, vilket i någon utsträckning kommer att fortsätta efter pandemin. Då blir exempelvis cybersäkerhet allt viktigare men även behovet av att kunna migrera programvaror till molnet har accelererats.

Hälsovård fortsätter onekligen att vara högaktuellt i pandemins kölvatten, men även demografiska förändringar som att vi människor lever längre och sjukvårdssystemet behöver blir effektivare för att kunna hantera denna utveckling.

Konsumenten som tema fångar in våra förändrade konsumtionsmönster. Vanor har både skapats och accentuerats under pandemin kring hur vi digitalt konsumerar media (Netflix, Storytel, Spotify), handlar (Zalando, Kinnevik, Delivery Hero) och går till doktorn (Terveystalo). Ett intressant exempel hittar vi hos Zalando som visar att kunder som började använda deras tjänster under pandemin ser ut att bli ännu bättre på att handla online. Till exempel visar siffror att de tenderar att köpa mer efter att de köpt en gång jämfört med kunder som började använda Zalando i Mars och April 2019.

Hållbarhet innefattar bolag som är viktiga byggstenar för att skapa en mer hållbar värld att leva i. Detta är ett område som går starkare ur corona-krisen drivet av politiska satsningar både i Europa och USA som ”EU:s Green Deal” och president Bidens intention att öka antalet hållbara investeringar.

Pandemin snabbspolade oss in i framtiden

Det är framför allt så kallade tillväxtaktier, som fonden haft många av, som haft en god utveckling under året. Men under 2021 så har den trenden vänt till fördel för så kallade värde-aktier.

Niklas Kristoffersson
Niklas Kristoffersson
Fondförvaltare Nordea Innovation Stars

 Pandemin snabbspolade oss in i framtiden vilket innebar att bolag som är vinnare på lång sikt snabbare kunde realisera delar av sitt framtida värde. I takt med att vaccineringen rullas ut är det en naturlig utveckling att Covid-19 förlorare går stark under efterföljande period, denna gång extra pådrivet av ökade inflationsförväntningarna. Vi är medvetna om dessa kortsiktiga fluktuationer och ”rotationer” som uppstår på börsen, vi justerar portföljen lite grann därefter men försöker att inte fokusera alltför mycket på det. Det som kommer att avgöra fondens avkastning över tid är huruvida våra investeringsidéer på 3-5 års sikt spelar ut. Det är exempelvis viktigare att få rätt på ett bolag tillväxt- och lönsamhetspotential än i vilket utsträckning räntan kommer att gå upp. Sammanfattningsvis tror vi att de trenderna vi såg innan pandemin kommer att försätta framöver, i vissa fall accelereras, säger Niklas Kristoffersson som också förvaltar Nordea Innovation Stars. 
 
Fonden förvaltas enligt Nordeas väletablerade Stars-koncept som innebär att samtliga bolag av intresse bedöms och väljs utifrån särskilda ESG-kriterier, det vill säga kriterier som avser miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fondförvaltarna samarbetar tätt med analytiker från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. Tillsammans med fondförvaltarna för vi en aktiv dialog med de bolag vi investerar i.

Intressanta innehav förvaltarna tror på just nu

F-Secure - ett ledande bolag inom säkerhet på nätet som funnits i över 25 år. De har långa kundrelationer och över 100 patentfamiljer. Vi tycker dels att cyber-säkerhetsindustrin blir en bättre industri att vara i då kunderna börjar se dessa lösningar som kritiska för verksamheten. Efterfrågan drivs på av att företag går över till cloud-lösningar samt att antalet ”cyber-attacker” har ökat. I takt med att vi dessutom har mer uppkopplade produkter i våra hem är det inte otänkbart att telekomoperatörerna kommer att driva på starkare cyber-säkerhetslösningar på wifi-routrar. Bolaget har de senaste 4 åren investerat mycket i att uppgradera produktportföljen och vi tror att det är dags att börja skörda frukterna av dessa investeringar.

Novo Nordisk - är fondens största innehav. Det är ett högkvalitativt läkemedelsbolag som är särskilt framgångsrikt inom diabetes. Deras kunskaper och forskning på området har öppnat upp dörrar för att lösa andra livsstilssjukdomar som exempelvis övervikt. Bolaget har nyligen lanserat ett nytt läkemedel mot fetma, något som möjligtvis kan bli subventionerat från regeringar då övervikt ofta leder till följdsjukdomar. Dessutom har bolaget ranking A i Nordeas interna ESG-analys.

Tänk på att

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Innovation Stars förvaltas av Nordea Funds Ab
 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?