Japan OL 2020
Av:
Lasse Karner

OS i Tokyo ska visa upp Japans miljöambitioner för världen

De olympiska spelen är ett viktigt led i premiärminister Shinzo Abes försök att framställa Japan som ledande på klimatområdet. Målet är att genomföra ett klimatneutralt OS. Det är ett berömvärt mål, men det är mest tom retorik från regeringens sida, enligt en japansk miljöaktivist.

Asien
Insikt

Om drygt ett år anländer idrottare från hela världen till den olympiska byn i Tokyo, alla med förhoppningar om att få kliva upp på prispallen och ta emot en medalj. Men den här gången får vinnarna inte ta emot de vanliga medaljerna. Guld-, silver- och bronsmedaljerna som delas ut under de olympiska och paralympiska spelen i Tokyo är lite speciella.

– Alla medaljer tillverkas av återvunnen metall. Vi bad det japanska folket att donera elektronik- och hushållsapparater, samt mobiltelefoner. Det är förvånansvärt hur många gamla telefoner som inte används utan bara ligger och skräpar. Vi lyckades samla in över fem miljoner mobiltelefoner från 1 500 kommuner i hela landet, berättar Tatsuo Ogura från organisationskommittén för Tokyo 2020.

"De olympiska och paralympiska spelen är gigantiska arrangemang som får stor uppmärksamhet"
Tatsuo Ogura, chef för organisationskommittén för Tokyos olympiska spel

För även om Japan spelade en viktig roll när Kyotoprotokollet undertecknades i slutet av 1990-talet, är det länge sedan önationen kunde sägas vara någon föregångare på klimatområdet. Tvärtom har världens ögon sedan flera år varit riktade mot landets atomenergipolitik sedan Fukushima-katastrofen 2011 – och den kraftigt ökade importen av fossilt bränsle som den efterföljande energikrisen har medfört. Men nu går premiärminister Shinzo Abe aktivt in för att ge sitt land en mer klimatvänlig och progressiv framtoning. I en krönika i Financial Times i höstas lyfte han fram sin egen regerings insatser på området och avslutade med att säga att ”vi måste rädda den gröna jorden och de blå haven". Under World Economic Forum tidigare i år slog han an en liknande ton och betonade att investeringar i klimat och miljö, som tidigare ansetts som dyra och besvärliga, nu istället är en tillväxtmotor.

Antalet japanska företag som forskar i grön teknik har ökat markant det senaste året. Inte minst på grund av det fokus på energipolitiken som råder efter olyckan i Fukushima. I transportsektorn har de japanska biltillverkarna kommit långt i sin utveckling av miljövänliga fordon och mängden elektricitet från förnybara källor har mer än fördubblats under de senaste fyra åren – om än från en låg nivå. Enligt Parisavtalet har Japan åtagit sig att minska sina utsläpp med 26 procent till 2030, jämfört med nivån 2013. På längre sikt är målet att minska utsläppen med minst 80 procent till 2050 och att vara klimatneutral före sekelskiftet.

By
Olympisk byggnation i Tokyo.

Men både intresseorganisationer, frivilligorganisationer och några av de största japanska företagen har kritiserat regeringen för att inte göra tillräckligt – och vissa anklagar dem till och med för att driva Japan i helt fel riktning. Många hade hoppats på mer ambitiösa klimatmål för 2030 och att regeringen skulle sätta fristen för att uppnå klimatneutralitet till 2050 istället för vid sekelskiftet.

– Den japanska regeringen lovar guld och gröna skogar, men i praktiken lever de inte upp till sina löften.  Japan bygger fortfarande nya kolkraftverk och nyligen valde man att inte höja sin ambition och satsa på att uppnå klimatneutralitet till 2050, ett mål som många europeiska länder redan har satt. Japan ligger alltså fortfarande efter när det gäller de långsiktiga målen och utvecklingen av hållbar energi. Men trots det är Japans budskap till omvärlden att man är ledande på klimatområdet, säger Kimiko Hirata, internationell chef för den japanska miljöorgansationen Kiko Network.

Fakta: OS i Tokyo 2020

  • Nästa olympiska spel går av stapeln i Japans huvudstad Tokyo mellan 24 juli och 9 augusti 2020. Det blir det 32:a sommar-OS i ordningen. Det är fjärde gången som spelen hålls i Asien, och andra gången som Tokyo står som arrangör.
  • Idrottsmän och kvinnor från omkring 206 länder väntas delta i spelen, där man kommer att tävla i 33 sporter med över 300 discipliner. Fem nya sporter finns på programmet jämfört med de senaste olympiska spelen i Rio. De nya sporterna är sportklättring, surfing, skateboard, karate och baseboll/softboll.
  • Tokyo utsågs till arrangör 2013. Budgeten har redan överskridits åtskilliga gånger, och chefen för Japans olympiska kommitté avgick tidigare i år efter anklagelser om korruption.
  • Tokyo 2020 har infört flera hållbarhetsteman som vägleder både förberedelserna och själva genomförandet. Återanvändning, energianvändning, miljöskydd och biologisk mångfald är några exempel.

En stor del av kritiken mot den japanska regeringen grundas på att kol utgör en för stor andel av energiförsörjningen och att man har beslutat att fortsätta på den vägen. Japan är ett av mycket få industriländer som fortsätter att bygga nya kolkraftverk. Idag byggs 17 nya anläggningar, varav sex väntas kunna tas i produktion nästa år. En del av förklaringen är osäkerhet ifråga om framtidens elförsörjning från kärnkraften. Det finns planer på att starta flera av reaktorerna på nytt, men processen har försenats åtskilliga gånger. Därför räknar de japanska myndigheterna med att kol kommer att stå för en fjärdedel av Japans energiförsörjning år 2030, jämfört med en tredjedel idag.  Miljöorganisationerna befarar att andelen kolkraft kommer att förbli oförändrad om inte regeringen vidtar ytterligare åtgärder.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?