Japan OL 2020
Av:
Lasse Karner

OS i Tokyo ska visa upp Japans miljöambitioner för världen

De olympiska spelen är ett viktigt led i premiärminister Shinzo Abes försök att framställa Japan som ledande på klimatområdet. Målet är att genomföra ett klimatneutralt OS. Det är ett berömvärt mål, men det är mest tom retorik från regeringens sida, enligt en japansk miljöaktivist.

Om drygt ett år anländer idrottare från hela världen till den olympiska byn i Tokyo, alla med förhoppningar om att få kliva upp på prispallen och ta emot en medalj. Men den här gången får vinnarna inte ta emot de vanliga medaljerna. Guld-, silver- och bronsmedaljerna som delas ut under de olympiska och paralympiska spelen i Tokyo är lite speciella.

– Alla medaljer tillverkas av återvunnen metall. Vi bad det japanska folket att donera elektronik- och hushållsapparater, samt mobiltelefoner. Det är förvånansvärt hur många gamla telefoner som inte används utan bara ligger och skräpar. Vi lyckades samla in över fem miljoner mobiltelefoner från 1 500 kommuner i hela landet, berättar Tatsuo Ogura från organisationskommittén för Tokyo 2020.

Tatsuo Ogura
Tatsuo Ogura
Chef, Organisationskommittén för Tokyos olympiska spel

Fondmagasinet träffade honom på kommitténs kontor, med utsikt över det område där idrottarnas bostäder håller på att byggas. Utsikten rymmer även ett par av de olympiska arenorna, som alla ligger i Tokyos stadskärna. Detta har möjliggjorts främst eftersom man i de flesta fall valt att använda befintliga anläggningar istället för att bygga nya. Vissa anläggningar byggdes redan 1964, när Japan arrangerade OS för första gången. Miljöhänsyn, hållbarhet och klimatmedvetenhet går som en röd tråd genom både förberedelser och genomförande av OS i Tokyo 2020 och initiativen är många och vitt skilda. Ett av de mer framträdande är ambitionen att genomföra en klimatneutral olympiad. Exempelvis är tanken att endast använda el från förnybara källor på arenorna och i olympiabyn – något som aldrig gjorts tidigare. Dessutom har stadens politiker och den olympiska kommittén gemensamt beslutat att klimatkompensera för spelen. Det görs genom stöd till klimatfrämjande projekt som ska väga upp för utsläppen av växthusgaser. 

– De här olympiska spelen blir en oerhört positiv förebild för framtidens samhällen. De olympiska och paralympiska spelen är gigantiska arrangemang som får stor uppmärksamhet, vilket gör dem till utmärkta tillfällen att visa upp satsningar som dessa, förklarar Tatsuo Ogura. 

De olympiska spelen fungerar som ett skyltfönster där både staden Tokyo och hela Japan kan visa upp sina nya och grönare ambitioner för resten av världen.

"De olympiska och paralympiska spelen är gigantiska arrangemang som får stor uppmärksamhet"
Tatsuo Ogura, chef för organisationskommittén för Tokyos olympiska spel

För även om Japan spelade en viktig roll när Kyotoprotokollet undertecknades i slutet av 1990-talet, är det länge sedan önationen kunde sägas vara någon föregångare på klimatområdet. Tvärtom har världens ögon sedan flera år varit riktade mot landets atomenergipolitik sedan Fukushima-katastrofen 2011 – och den kraftigt ökade importen av fossilt bränsle som den efterföljande energikrisen har medfört. Men nu går premiärminister Shinzo Abe aktivt in för att ge sitt land en mer klimatvänlig och progressiv framtoning. I en krönika i Financial Times i höstas lyfte han fram sin egen regerings insatser på området och avslutade med att säga att ”vi måste rädda den gröna jorden och de blå haven". Under World Economic Forum tidigare i år slog han an en liknande ton och betonade att investeringar i klimat och miljö, som tidigare ansetts som dyra och besvärliga, nu istället är en tillväxtmotor.

Antalet japanska företag som forskar i grön teknik har ökat markant det senaste året. Inte minst på grund av det fokus på energipolitiken som råder efter olyckan i Fukushima. I transportsektorn har de japanska biltillverkarna kommit långt i sin utveckling av miljövänliga fordon och mängden elektricitet från förnybara källor har mer än fördubblats under de senaste fyra åren – om än från en låg nivå. Enligt Parisavtalet har Japan åtagit sig att minska sina utsläpp med 26 procent till 2030, jämfört med nivån 2013. På längre sikt är målet att minska utsläppen med minst 80 procent till 2050 och att vara klimatneutral före sekelskiftet.

By
Olympisk byggnation i Tokyo.

Men både intresseorganisationer, frivilligorganisationer och några av de största japanska företagen har kritiserat regeringen för att inte göra tillräckligt – och vissa anklagar dem till och med för att driva Japan i helt fel riktning. Många hade hoppats på mer ambitiösa klimatmål för 2030 och att regeringen skulle sätta fristen för att uppnå klimatneutralitet till 2050 istället för vid sekelskiftet.

– Den japanska regeringen lovar guld och gröna skogar, men i praktiken lever de inte upp till sina löften.  Japan bygger fortfarande nya kolkraftverk och nyligen valde man att inte höja sin ambition och satsa på att uppnå klimatneutralitet till 2050, ett mål som många europeiska länder redan har satt. Japan ligger alltså fortfarande efter när det gäller de långsiktiga målen och utvecklingen av hållbar energi. Men trots det är Japans budskap till omvärlden att man är ledande på klimatområdet, säger Kimiko Hirata, internationell chef för den japanska miljöorgansationen Kiko Network.

Fakta: OS i Tokyo 2020

  • Nästa olympiska spel går av stapeln i Japans huvudstad Tokyo mellan 24 juli och 9 augusti 2020. Det blir det 32:a sommar-OS i ordningen. Det är fjärde gången som spelen hålls i Asien, och andra gången som Tokyo står som arrangör.
  • Idrottsmän och kvinnor från omkring 206 länder väntas delta i spelen, där man kommer att tävla i 33 sporter med över 300 discipliner. Fem nya sporter finns på programmet jämfört med de senaste olympiska spelen i Rio. De nya sporterna är sportklättring, surfing, skateboard, karate och baseboll/softboll.
  • Tokyo utsågs till arrangör 2013. Budgeten har redan överskridits åtskilliga gånger, och chefen för Japans olympiska kommitté avgick tidigare i år efter anklagelser om korruption.
  • Tokyo 2020 har infört flera hållbarhetsteman som vägleder både förberedelserna och själva genomförandet. Återanvändning, energianvändning, miljöskydd och biologisk mångfald är några exempel.

En stor del av kritiken mot den japanska regeringen grundas på att kol utgör en för stor andel av energiförsörjningen och att man har beslutat att fortsätta på den vägen. Japan är ett av mycket få industriländer som fortsätter att bygga nya kolkraftverk. Idag byggs 17 nya anläggningar, varav sex väntas kunna tas i produktion nästa år. En del av förklaringen är osäkerhet ifråga om framtidens elförsörjning från kärnkraften. Det finns planer på att starta flera av reaktorerna på nytt, men processen har försenats åtskilliga gånger. Därför räknar de japanska myndigheterna med att kol kommer att stå för en fjärdedel av Japans energiförsörjning år 2030, jämfört med en tredjedel idag.  Miljöorganisationerna befarar att andelen kolkraft kommer att förbli oförändrad om inte regeringen vidtar ytterligare åtgärder.

Kimiko Hirata
Kimiko Hirata
Internationell chef för den japanska miljöorgansationen Kiko Network

– Japan är en önation och man importerar nästan alla naturresurser som man förbrukar. Klimatfrågorna är därför också i hög grad en fråga om nationell säkerhet. Samtidigt ser vi allt mer extrema väderförhållanden i regionen, och allt fler blir medvetna om att något är galet. Därför är det troligt att japanerna inser behovet av att ändra på vissa saker och på vår politik, säger Kimiko Hirata.

Hon pekar på att flera kommuner och företag är långt mer ambitiösa än regeringen – och det gäller även styret i Tokyo – men låsta positioner i industrin och Shinzo Abse konservativa regering hämmar den gröna omställning som börjar ta fart på olika håll i Europa. Hon menar också att Fukushima-katastrofen visserligen har lett till ett ökat intresse för hållbara energislag, men inte för klimatkampen i sig.

– Klimatfrågan står inte på den politiska agendan och tas heller inte upp i valrörelsen. Endast mycket få politiker är aktiva på det här området, vilket dessvärre även återspeglas i medborgarnas intresse. Det gäller även de yngre japanerna. Vi har inte samma mobilisering som i Europa, säger Kimiko Hirata.

Därför tycker hon att det är glädjande att de olympiska spelen, och förberedelserna inför dem, har bidragit till att sätta fokus på gröna och klimatvänliga lösningar.

– Jag hoppas att OS kan bli ett startskott som kan bidra till att skapa en grön agenda, avslutar hon.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?