Onlinevård blir alltmer populär överallt i världen.
Av:
Cecilia Blomberg

Ping An - en god doktor i portföljen?

På bara några års tid har användandet av vård online sakta ökat över hela världen. Men först nu, under coronapandemin, har vi sett en kraftigt ökad efterfrågan på och en snabb utveckling av den så kallade telemedicinen. Tidigare i år gjorde Nordea Emerging Stars en första investering i företaget Ping An Healthcare and Technology. Utsikterna för företaget är nu mycket lovande, delvis tack vare företagets sätt att hantera de ESG-risker de står inför.

Aktivt ägarskap

Redan innan coronapandemin kunde man se en uppåtgående trend i användandet av digitala medicinska tjänster, telemedicin. Den globala hälsokris som vi nu befinner oss i, på grund av spridningen av viruset, har stärkt positionen för telemedicinföretagen ytterligare. Det är ingen överraskning att samtidigt som rädslan för att få Covid-19 växte sig starkare mer än fördubblades de digitala läkarbesöken i Europa. Och enligt tidningen The New York Times (Doctors and Patients Turn to Telemedicine in the Coronavirus Outbreak) fick telemedicin ett uppsving i USA genom den akutfinansieringsåtgärd på 8,3 miljarder dollar som röstades fram i kongressen under våren.

På liknande sätt har Covid-19 påskyndat acceptansen av telemedicin i Asien. Enligt det asienbaserade förvaltningsbolaget Bain and Company, (2019 Asia-Pacific Front Line of Healthcare survey) uppgav 91 procent av de tillfrågade vårdkonsumenterna att de skulle använda digitala vårdtjänster om kostnaderna täcktes av en arbetsgivare eller försäkringsleverantör.

Före utbrottet av Covid-19 var många asiatiska regeringar osäkra på fördelarna med telemedicin jämfört med kostnaderna och riskerna. Men när pandemin blossade upp, blev fördelarna med digitala vårdplattformar tydliga. Flera regeringar gjorde snabbt digitala vårdplattformar tillgängliga för allmänheten som ett verktyg för att begränsa spridningen av viruset.

Asiatiska sjukförsäkringsbolag var också försiktiga med att täcka kostnader för de digitala läkarbesöken före Covid-19-pandemin. Men under pandemin var många bolag snabba med att lägga till telemedicintjänster som standardpolicy och, enligt Bain och Company, har flera försäkringsbolag i hela regionen nu inrättat särskilda partnerskap med vårdplattformar för att erbjuda digitala konsultationer åt sina kunder.
 

Kvinde bruger mobiltelefon
Ping An Healthcare and Technology producerar mjukvara för digitala vårdmöten samt för diagnostisering online. Företagets plattform, Ping An Good Doctor, har flest registrerade användare i Kina.

En god läkare och en god investering?

Många faktorer indikerar att telemedicinföretag i dagens läge, särskilt med den pågående pandemin i åtanke, kan vara en bra investering. Men ett läkarbesök är, för de allra flesta, en väldigt privat angelägenhet. Det är viktigt för oss som patienter att informationen som vårdinrättningarna har om oss, våra journaler och dylikt, hanteras på ett säkert sätt och inte hamnar i orätta händer. 

Ping An Healthcare and Technology producerar mjukvara för digitala vårdmöten samt för diagnostisering online. Företagets plattform, Ping An Good Doctor, har flest registrerade användare i Kina. Plattformen erbjuder medicinsk konsultation genom en kombination av digitaliserad analys genom artificiell intelligens (AI) och möten med sjukvårdspersonal, sköterska eller läkare. Patienten kan via det digitala mötet få recept på läkemedel och vid behov även remiss till annan sjukvårdsinstans.

- Några av Nordeas Stars-fonder, Nordea Emerging Stars och Nordea Asian Stars, investerade i Ping An Healthcare and Technology under det första kvartalet 2020, säger Harry Granqvist, som är ESG-analytiker i Nordeas team för Ansvarsfulla investeringar. Innan någon av våra Starsfonder kan göra en investering i ett bolag så analyserar och betygsätter vi alltid bolaget ur ett ESG-perspektiv. Ping An Healthcare and Technology har fått ett godkänt betyg för att kunna inkluderas i fonderna men de har fortfarande ESG-utmaningar att arbeta med, särskilt inom data- och informationssäkerhet. En stor utmaning för dem är också att upprätthålla god kvalitet och pålitlighet i sina medicinska tjänster.

- Vi initierade en dialog med bolaget för att diskutera några av de ESG-risker som de måste arbeta med för att förbättra sitt ESG-betyg, fortsätter Granqvist. Framförallt fokuserade vi på deras hantering av personlig data och på deras system för kvalitetskontroll av medicinska tjänster.

Teamet för Ansvarsfulla investeringar har också tittat närmare på hur bolaget har hanterat coronakrisen. Antalet användare av Ping An Good Doctor ökade med nästan 900 procent under januari 2020. Denna kraftiga och plötsliga ökning av användare innebär en fantastisk affärsmöjlighet men det innebär också utmaningar.
 

Ping An - Good Doctor är marknadsledande när det gäller att ställa korrekta diagnoser med hjälp av artificiell intelligens
Harry Granqvist, ESG-analytiker i Nordeas Responsible Investments-team

Skydd av personuppgifter

Eftersom Ping An tillhandahåller hälso- och sjukvårdstjänster via en mobil plattform, innebär det att de hanterar stora mängder mycket känslig digital kundinformation. Detta gör bolaget sårbart för både juridiska risker och renommérisker som är förknippade med dataöverträdelser och andra brister i sekretess- och datasäkerheten.

För att hantera dessa risker har företaget genomfört rigorösa datasäkerhetsåtgärder, inklusive både proaktiva åtgärder, som kryptering, avidentifiering och övervakning av sårbarheter i systemen, samt mer reaktiva åtgärder vid händelser.

Företagets kommitté för informationssäkerhet ansvarar för övervakningen av det ramverk som säkerställer att hanteringen av dessa risker prioriteras av bolagsledningen.

- När vi diskuterade med Ping An Healthcare and Technology rekommenderade vi att bolaget ytterligare skulle stärka sin hantering av dessa risker genom att också använda oberoende och externa datasäkerhetsrevisioner och certifiera sina processer, säger Harry Granqvist.
 

Vad är Nordea Starsfonder?

Nordeas Starsfonder är en hållbar fondfamilj. Men vad innebär det att vara hållbar i det här sammanhanget? Som med alla fonder handlar arbetet med att hitta rätt bolag att investera i om att analysera stora mängder data, exempelvis finansiella nyckeltal och riskfaktorer. Men arbetet med att förvalta Starsfonderna handlar också till stor del om att vi engagerar oss i dialog med bolagen i fonderna. Genom denna artikelserie vill vi erbjuda en möjlighet att titta närmare på det arbete som teamet bakom våra Starsfonder gör.

Stort beroende av artificiell intelligens

Den ekonomiska risk och den renommérisk det innebär att ge patienter felaktiga diagnoser eller på annat sätt otillräckliga medicinska tjänster är förhöjd i samband med att bolaget är beroende av AI-lösningar i deras konsultationer. 

Teamet för Ansvarsfulla investeringar diskuterade med bolaget det ramverk de har för att upprätthålla en hög servicekvalitet och bolaget visar ett starkt engagemang för att hantera dessa risker väl.

- De följer noggrant användarnas tillfredsställelse och feedback på konsultationstjänster och visar mycket hög kundnöjdhet. Samtidigt undviker de framgångsrikt fall av medicinsk vårdslöshet, säger Granqvist. Deras AI-lösningar för diagnostisering har marknadsledande noggrannhet, men används endast som ett komplement till samråd med läkare. Vårt team rekommenderade företaget att de skulle öka insynen i deras urvalsprocess för samarbete apotek, men stödde i övrigt företagets process för kvalitetskontroll, kommenterar Granqvist.

Ping An Good Doctor har nyligen visat sin förmåga att tillhandahålla säkra och tillförlitliga onlinekonsultationer mitt i coronakrisen, när många sjukvårdsanvändare föredrar att undvika fysiska sjukhusbesök. Bolaget har hittills varit väl förberett för den snabba ökningen i efterfrågan på sina tjänster och har därmed bidragit till att minska belastningen på sjukhus under dessa svåra tider.

- Enligt vår uppfattning visar Ping An Healtcare and Technology en stark riskhanteringspraxis på både dataskydd, säkerhet och kvalitetskontroll. Men när företaget växer kommer deras exponering för tillhörande risker och deras förmåga att rekrytera tillräckligt kvalificerad medicinsk och teknisk personal vara avgörande för att hantera dessa risker, avslutar Harry Granqvist.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?