Forced labour
Av:
Thomas Bjerg

Rapport om tvångsarbete i Kina fick Nordeas analytiker att agera snabbt

Det amerikanska teknikbolaget Cisco är mycket noga med att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt, så när en tankesmedja anklagade dem för att medverka till tvångsarbete i Kina startades omgående en utredning. Nordeas ESG-analytiker inledde en dialog med Cisco, som svarade med att redovisa sina underleverantörer och skärpa kraven på dem.

Aktier
Aktivt ägarskap
USA

En rapport som avslöjade tvångsarbete i Kina fick i mars 2020 fart på över 80 internationella företag och deras CSR-avdelningar, däribland amerikanska Cisco som ingår i flera av Nordeas Stars-fonder. Rapporten fick också Nordeas ESG-analytiker att inleda en direkt dialog med Cisco och begära att de skulle redovisa vilka kinesiska underleverantörer de samarbetar med.

I rapporten från tankesmedjan Australian Strategic Policy Institute (ASPI) hävdas att kinesiska företag systematiskt utnyttjar uigurerna, en muslimsk minoritet, för tvångsarbete som organiseras av den kinesiska staten. Även FN har riktat skarp kritik mot Kina för förföljelsen av uigurerna. Enligt ASPI:s rapport utnyttjar företag runtom i Kina tvångsförflyttade muslimska arbetare från Xinjiang-provinsen, där omkring en miljon uigurer hålls fångna i så kallade omskolningsläger som drivs av den kinesiska staten.

Staten har, enligt rapporten, upprättat ett system där fångarna transporteras i stängda järnvägsvagnar som övervakas av vakter anställda av staten. Vakterna har även till uppgift att ”omskola” uigurerna genom hjärntvätt och tvinga dem att avsäga sig sin muslimska tro. Uigurerna ”undervisas” också hårdhänt i den kinesiska statens värderingar och kultur.

Nordea och Cisco undersökte leverantörskedjan

I rapporten nämns Cisco, som bland annat producerar nätverksutrustning, som ett av de 82 internationella företag som anlitar de kinesiska företagen som underleverantörer. Anklagelserna gjorde att Nordeas ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar beslutade sig för att utreda hur det egentligen låg till.

– Vi inledde en grundlig utredning och förde även en dialog med Cisco, som i sin tur gjorde en genomlysning av sina leverantörskedjor. Lyckligtvis kunde vi motbevisa anklagelserna i rapporten och bekräfta att Cisco inte hade några relationer med de två utpekade kinesiska företagen. Det var en lättnad, men stärkte också vår syn på företaget och hur de hanterar sina risker, säger Philip Wrangberg, ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Philip Wrangberg
Philip Wrangberg
ESG-analytiker, Nordeas Responsible Investment-team

Cisco redovisar öppet sina leverantörer

Anklagelserna var besvärande för Cisco, som gör stora ansträngningar för att deras verksamhet ska vara ansvarsfull och hållbar. Cisco är till exempel en av grundarna av organisationen Responsible Business Alliance. Den negativa publiciteten ledde till att Cisco vidtog flera åtgärder.

De offentliggör numera sina viktigaste underleverantörer, och har även infört avtal som gör det möjligt att avbryta samarbetet om det visar sig att en leverantör kränker mänskliga rättigheter. Dessutom erbjuder Cisco sina underleverantörers anställda e-utbildningar om deras rättigheter samt genomför enkäter, med frågor om arbetsmiljö och villkor. Cisco gör också inspektioner hos leverantörerna, så långt det är möjligt med tanke på covid-19.

– Företaget har utvecklat ett robust system för att hantera risker, till exempel när det gäller tvångsarbete. De har rutiner på plats för att förebygga, upptäcka och agera om de skulle få information om att det förekommer. För övrigt är det ganska ovanligt att IT-tillverkare offentliggör vilka underleverantörer man anlitar, säger Philip Wrangberg.

Cisco1
En kritisk rapport om tvångsarbete i Kina nämnde det amerikanska företaget Cisco och fick Nordeas analytiker, tillsammans med företaget, att undersöka förhållandena närmare.

Svårt att kontrollera hela leveranskedjan i Kina

Wrangberg understryker att rapporten belyser ett utbrett och allvarligt problem, som är svårt att komma tillrätta med i ett land som Kina. Den kinesiska staten gynnar företag ekonomiskt, om de tar emot tvångsarbetare från Xinjiang.

– Problemet är särskilt komplicerat i Kina, där det finns två motparter med helt olika syn på mänskliga rättigheter. Underleverantörerna har sina egna underleverantörer, och det kan vara svårt att kontrollera om anställda i varje led av kedjan arbetar frivilligt.

Cisco2
Nätverksutrustning består av många komponenter, som ett stort antal leverantörer och deras underleverantörer producerar. Med kontrakt, öppna listor över leverantörer och direkt kontakt med anställda försöker Cisco att motverka bl.a. tvångsarbete i Kina.

Många levererar delar till Ciscos produkter

Problemet är ännu mer komplext hos tillverkare av IT-utrustning än exempelvis i klädindustrin, där det har blivit bättre efter flera fall av kritik. Idag offentliggör företag som exempelvis H&M var materialet i en t-shirt kommer ifrån, var den är sydd och hur många arbetare som jobbar på den aktuella fabriken. Nätverksutrustning och routrar, som Cisco tillverkar, är dessutom mer komplexa produkter än kläder.

– De innehåller väldigt många delar vilket i sin tur leder till många olika leverantörer. Det här gör det svårt att kontrollera alla led i leveranskedjan, säger Philip Wrangberg och nämner att Cisco har 600 direktleverantörer i 14 länder. Dessa levererar 140 000 olika komponenter.

"Om vi för dialog och engagerar oss i ett företag kan betyget förbättras, och omvänt gäller förstås att de som inte jobbar hållbart kan få sitt betyg sänkt. Det påverkar företagets värde."
Joakim Ahlberg, förvaltare för Nordea North American Stars

Nordea Stars betygsätter företagens hållbarhet

Nordea samlar systematiskt in information och har standardiserat sin bedömning av hur väl företagen klarar sig när det gäller ESG-faktorerna, förklarar Joakim Ahlberg. Han är huvudansvarig förvaltare för fonden North American Stars och medförvaltare för Global Stars, där Cisco ingår.

– Vi undersöker företagen själva och delar informationen med ESG-teamet, men vi inhämtar också mycket information från externa partners och ideella organisationer. Baserat på dessa uppgifter gör vi standardiserade företagsvärderingar och ser även på vilka möjliga risker och sårbarheter de har, till exempel när det gäller tvångsarbete.

Stars-fonderna ger företagen antingen betyget A, B eller C, utifrån hur hållbart de bedriver sin verksamhet. För att få ingå i en Nordea Stars-fond måste ett företag ha minst betyget B.

– Om vi för dialog och engagerar oss i ett företag kan betyget förbättras, och omvänt gäller förstås att de som inte jobbar hållbart kan få sitt betyg sänkt. Det påverkar företagets värde, säger Joakim Ahlberg.

Grundlig utredning stärkte analytikernas tro på företaget

För Cisco ledde inte den australiska rapporten till att betyget sänktes. Deras åtgärder och grundliga utredning har övertygat analytikerna. 

– De har utvecklat ett robust system, och det är vi trygga med. Vi tror att det bästa är att ställa krav och påverka företagen inifrån. Alternativet skulle vara att stoppa handeln med Kina, men det skulle inte gynna det kinesiska folket, eller arbetarna, som då förlorar sina jobb, säger Philip Wrangberg.

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea North American Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?