Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Loading

0:00/0:00

Annika Hagstedt

Så fungerar det nya EU-regelverket för hållbara upplysningar SFDR

2018 lanserade EU en handlingsplan för att stimulera en hållbar tillväxt med ett koldioxidneutralt EU senast år 2050 som mål. Nu är det alltså dags att ta de viktiga stegen för att lyckas med målet bland annat genom regelverket ”Hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster” (SFDR). Läs mer om hur detta appliceras på Nordeas fonder.

SFDR är en viktig del i handlingsplanen och kräver att alla kapitalförvaltare och fondbolag inom EU redovisar hur hållbara deras produkter är. Målet är att styra, inte bara offentliga medel, utan också privata tillgångar mot hållbara investeringar eftersom bägge behövs för att nå EU:s mål. Ett första steg är regelverket "Hållbarhetsrelaterade upplysningar inom sektorn för finansiella tjänster" (SFDR) som kräver att kapitalförvaltare och fondbolag fullt ut visar sitt erbjudande från ett hållbarhetsperspektiv. 

I grund och botten handlar SFDR om att skilja på fonder som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det. Målet är att adressera frågor som handlar om miljö, sociala aspekter och bolagsstyrning (ESG) och samtidigt öka transparensen och ansvarstagandet bland kapitalförvaltare. 

Och regelverket ger dem ett väldigt specifikt, gemensamt ramverk. I grund och botten, handlar SFDR om att skilja på fonder och fondbolag som tar hänsyn till hållbarhetsfaktorer i sina investeringsbeslut från de som inte gör det. 
 

Kategorisering av fonder

”Artikel 9 fonder”, också kallade mörkgröna fonder, är sådana som har en direkt positiv inverkan på miljö och samhälle, och som samtidigt inte skadar något annat hållbarhetsmål. 

“Artikel 8-fonderna”, de så kallade ljusgröna fonderna, främjar miljömässiga och sociala aspekter eller exkluderar investeringar som inte passar de hållbara målen. Den här kategorin är bred och här ingår allt från fonder som exkluderar vissa sektorer till fonder som tar stor beaktning till hållbarhetsfrågor i sina investeringsbeslut. Grundläggande för Nordeas fonder som klassificeras som ljusgröna artikel 8 är att de omfattas av Nordeas policy för fossila bränslen och majoriteten investerar heller inte i tobak. 

Alla andra fonder, som inte uppfyller kriterierna i artikel 9 eller 8, är fonder som inte tar någon, eller bara grundläggande hänsyn till hållbarhetsfrågor. Dessa fonder är inte klassade som hållbara, men kan ta viss hänsyn till ESG. För Nordeas fonder gäller exempelvis att alla omfattas av vår policy för ansvarsfulla investeringar och de investerar därför inte i exempelvis kol eller kontroversiella vapen. 

 

På Nordeas Fondinformationstjänst under kategorin Hållbarhet kan du se en uppställning på i vilken kategori Nordeas fonder hamnat i. 


 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?