Rowing
Maria Rengefors
Maria Rengefors

Att spara hållbart - hur hållbart är det?

Intresset för hållbara investeringar växer. Men det här med hållbarhet är inte alltid en enkel sak, varken för oss som investerare eller för dig som sparare. Som investerare försöker vi bygga upp en så stor kunskap på området som möjligt så att vi kan göra välgrundade val. Och det kan du också göra genom några enkla frågor. Maria Rengefors, chef för Nordeas svenska fondfilial, debatterar kring ämnet i sin sommarkrönika.

Hållbarhet
Fonder
Sparande
Maria Rengefors
Maria Rengefors
Filialchef för Nordea Funds Ab, Svensk Filial

Intresset för hållbarhet växer. Jag googlar på ordet och får 18 miljoner träffar på 0,47 sekunder. Imponerande. Även intresset för att spara hållbart växer. Till exempel visade en undersökning från Fondbolagens förening nyligen att var tredje sparare har valt en hållbar fond.

Vi på Nordea och många av våra nordiska kollegor har arbetat med hållbarhet under många, många år. Mycket har förändrats under denna tid och utvecklingen har snurrat på i allt snabbare takt. Under det senaste året känns det som att vi har nått en mycket viktig vändpunkt i och med att EU infört ett antal nya regler kring hur vi som investerare ska förhålla oss till och redovisa detta arbete. Och det som påverkar oss som investerare påverkar också de bolag som vi investerar i.

De politiska vindar som blåser nu gynnar förhoppningsvis de bolag som ser och omfamnar globala utmaningar och anpassar sina verksamheter därefter. Att integrera hållbarhet i affärsstrategin har för många blivit lika självklart som att tänka långsiktigt. Och du har också makt att påverka. Hur du väljer att placera dina pengar är nämligen helt avgörande för världen och plånboken.

Det finns inga bolag som inte påverkar miljön och samhället på ett eller annat negativt sätt. Alla använder energi, vatten och genererar avfall. Vissa har olika typer av utsläpp och andra tar mark i anspråk för att bygga ut eller bygga nytt. Det viktiga för oss, i vår aktiva förvaltning, är att ha så stor vetskap som möjligt om varje enskilt bolags påverkan och integrera den kunskapen i investeringsbesluten.

Hur ska jag som sparare tänka?

Hur ska jag som sparare tänka kring hållbarhet? Kanske det är viktigt att fonden inte investerar i vapen, tobak eller i spelsektorn. Eller så vill man spara i en fond som investerar i bolag som gynnas av de helt nödvändiga förändringar som ska till för att nå klimatmålen. Andra vill spara i fonder där förvaltarna också analyserar sociala faktorer t ex när det gäller lönevillkor. För ytterligare andra är det viktigt med ägarstyrningsfrågor av olika slag. Allt ryms inom begreppet hållbarhet, eller ESG som är uttrycket som används inom fondförvaltning. ESG är en engelsk förkortning, där E står för miljö (Environmental), S för sociala faktorer (Social), och G för ägarstyrning/affärsetik (Governance).

Det kan verka förvirrande. För att komplicera bilden finns det dessutom fonder där förvaltarna väljer bort och utesluter både bolag och sektorer och det finns fonder där förvaltarna väljer in och letar efter föredömena, eller försöker påverka bolag i rätt riktning snarare än att just utesluta.

Så hur kan jag tänka? Här några frågor att ställa till sig själv som en början:

  1. Är det viktigt för mig att välja bort bolag med produkter jag inte anser är bra för exempelvis miljön eller människors hälsa?
  2. Eller känns det bra om fondens förvaltare aktivt försöker påverka de bolag de investerar i?
  3. Är klimatet överordnat eller är det också viktigt att förvaltarna tar hänsyn till olika sociala frågor i sin analys?
  4. Finns det en viss grundläggande hållbarhetsnivå i fonden som gör att jag känner mig trygg i mitt val?

Känns det fortfarande rörigt? En hjälp på sikt är det EU-regelverk som nyss trätt i kraft, där fonden för att få kallas hållbar, eller har hållbarhetskriterier inom ramen för sin förvaltning, måste uppfylla vissa kriterier. Det låter ju bra, men samtidigt finns det ingen checklista att pricka av. Det är än så länge väldigt mycket upp till olika fondförvaltare hur man gör sin analys.

Personligen tror jag att utvecklingen går åt rätt håll, det vill säga att hållbara bolag eller sektorer kommer att gynnas framöver. De flesta bolag är ju beroende av investerare och om vi som investerare dessutom går samman och ställer krav, på enskilda bolag eller på hela branscher, så är chansen stor att vi får gehör. Det gynnar också dig som sparare på sikt.

Är du fortfarande osäker på hur du ska tänka kring ditt hållbara fondsparande? Ta kontakt med oss så reder vi ut detta tillsammans!

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Fondens värde kan variera kraftigt på grund av dess sammansättning, den marknad eller de marknader som fonden är exponerad mot och den förvaltningsstrategi förvaltaren använder sig av. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?