Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Loading

0:00/0:00

Av:
Annika Hagstedt

Sparar du i en Strategafond?

Lyssna på fondförvaltaren Jessica Carping som berättar om hur hennes team förvaltar fonderna och hur fonden utvecklats under det första halvåret 2021.

Fonder

Strategafonderna är blandfonder vilket innebär att de innehåller både aktie- och ränteplaceringar. Fördelningen mellan aktier och räntor avgör fondernas risknivå, ju mer aktieplaceringar, som siffran i fondens namn indikerar, desto högre risk men också möjlighet till avkastning.  

- Vi vill göra det enkelt för dig som kund att efter till exempel en lång period av stark börsutveckling inte sitta med en högre risk i din portfölj än vad du känner dig bekväm med, säger Jessica Carping som är en del i det team som förvaltar fonderna. 

Stratega 10-70 har alla haft en positiv utveckling under första halvåret 2021 och det beror främst på den mycket starka börsutvecklingen vi sett. Fonderna har också gynnats av att det har varit en bred uppgång på aktiemarknaden, det vill säga att flera sektorer och bolag har gett en god avkastning till skillnad från förra året då det var relativt få bolag som stod för en stor del av uppgången på aktiemarknaden. 

- Vår bedömning är att aktiemarknaden har bra förutsättningar att stiga ytterligare. Det finns dock de som menar att aktiemarknaden är dyr just nu men tittar man på exempelvis företagens vinstutveckling så anser vi att aktier fortsatt är en attraktiv investering. Men det är fler faktorer än bara värderingen som avgör om aktiemarknaden ska gå upp eller ner och förutsättningarna ändras hela tiden och vi analyserar, följer och uppdaterar därför vår vy dagligen avslutar Jessica. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

 

Strategafonderna förvaltas av Nordea Funds Ab.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?