Morningstar

Stjärnregn över Nordea på Morningstar Awards

Nordea Småbolagsfond Norden är bästa Nordenfond och Nordea Stratega 70 bästa allokeringsfond. Måndagen den 13 mars korades vinnarna på Morningstar Awards i Stockholm.

Aktiv förvaltning
Morningstar
Per Walter och Jessica Carping på Morningstar Awards
Per Walter och Jessica Carping på Morningstar Awards

Morningstar är världens största oberoende utgivare av fondinformation. De gör även en ranking som lyfter fram de fonder som är bäst på att ge god avkastning i förhållande till risk. I år är det premiär för Morningstar Awards i Sverige där man korar de bästa fonderna på den svenska marknaden i olika kategorier.

Nordeas blandfond Nordea Stratega 70 vinner pris som bästa allokeringsfond med motiveringen

”Morningstar Fund Awards belönar överavkastning kombinerat med lågt risktagande och Nordea Stratega 70 är en blandfond som stadigt överträffat snittet bland konkurrenterna de senaste sex åren.”

Per Walter, chef för teamet som förvaltar fonden säger:

- Vi har ett starkt team med många kompetenser och tillsammans skapar vi många bra möjligheter att skapa avkastning i de fonder vi förvaltar. Ledstjärnan i vår förvaltning handlar om att arbeta systematiskt och vara trogen den strategi som vi valt att arbeta efter. Vi är såklart väldigt glada, och samtidigt ödmjuka, för att vårt arbete uppmärksammats på detta vis.

Mats Andersson och Björn Henriksson på Morningstar Awards
Mats Andersson och Björn Henriksson på Morningstar Awards

Nordea Småbolagsfond Norden vinner pris för bästa Nordenfond med motiveringen

”Ett stort antal innehav fortsätter att ge bra riskspridning, men ökad andel innehav med hög exponering mot marknaden har gett fin utväxling de senaste två åren och lyft Nordea Småbolagsfond Norden till högsta Morningstar Rating.”

Mats Andersson har förvaltat fonden sedan 2002 och Björn Henriksson anslöt som förvaltare 2011. De har en tydlig strategi i sin förvaltning.

- Vi investerar i kvalitetsbolag. När vi investerar i ett bolag ska de ha en tydlig affärsmodell, en bra ägarbild, en tydlig långsiktig strategi och självklart en bra värdering, säger Mats. Vi är såklart både glada och tacksamma för detta fina pris.

En viktig del i Mats och Björns förvaltning är även att träffa bolag och de gör över 100 bolagsbesök varje år.

Nordens bästa Nordenfond

Nordea Småbolagsfond Norden fick dessutom ta emot pris som bästa Nordenfond i Finland och Norge.

- Fonden levererar år efter år och dessa utmärkelser är en bekräftelse på att Mats och Björn, som arbetat med fonden så länge, har en klar och tydlig förvaltningsstrategi som leder till dessa fantastiska framgångar säger Maria Rengefors, chef för Nordea Fonder i Sverige.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?