yellow field
Av:
Jan Telford

Stort intresse för blandfonder med hållbarhetsfokus

I november 2019 lanserade Nordea tre nya blandfonder med hållbarhetsfokus och efterfrågan har varit mycket stor. Över en miljard kronor har placerats i fonderna, som säljs i både Sverige, Finland och Norge.

Aktivt ägarskap
Sparande
Henrika
Henrika Vikman
Verkställande Direktör, Nordea Funds

Hållbara blandfonder är det senaste tillskottet i vårt hållbara urval av fonder som svarar upp mot våra kunders efterfrågan på hållbara placeringsalternativ. Intresset från kunderna har varit stort och sedan fonderna lanserades i november 2019 har det i Sverige, Norge och Finland placerats sammanlagt över en miljard kronor i fonderna.

– Att hållbara fonder är så populära bland våra kunder visar också att våra nya blandfonder passar väl in i vårt fondutbud, säger Nordea Funds vd Henrika Vikman.

Nordeas tre hållbara blandfonder är ett enkelt alternativ för den som prioriterar hållbarhet i sitt sparande. Fonderna erbjuder en kombination av ESG*-strategier, riskspridning och professionell portföljförvaltning i ett sparande som anpassas efter kundens valda riskprofil. 
 

Hållbart sparande har kommit för att stanna
Hållbart sparande har avancerat snabbt från en växande trend till ett självklart inslag på sparmarknaden. Investerare över hela världen vill ha socialt ansvarstagande och miljövänliga alternativ inom alla tillgångsslag, och en allt större del av nytt kapital på marknaden placeras i hållbara produkter.

– Det är glädjande att se att kunderna verkligen vill beakta hållbarhet även då de sparar och placerar, säger Henrika.
 

Hållbara blandfonder och Nordeas hållbara urval
I våra hållbara blandfonder fördelas fondförmögenheten i olika tillgångsslag, såsom aktier, räntepapper och mellan olika marknader. Dessa fonder har olika risk- och avkastningsprofiler och fondförvaltarna ser till att den förväntade avkastnings- och risknivån upprätthålls. Fonderna placerar framför allt i fonder som ingår i Nordeas hållbara urval men även direkt i aktier och räntor. 

bollbild

Hållbart fondsparande i Nordea handlar mycket om fonder som tar hänsyn till ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) när de väljer ut sina innehav. De kan även utesluta vissa företag, men först och främst jobbar förvaltarna med inkludering vilket innebär att de tar in i företag och emittenter med hög ESG-rating. Den analys som ligger till grund för ratingen görs bland annat av Nordeas eget team för ansvarsfulla investeringar.

– I våra egna analyser använder vi de kvalitetskrav som Nordeas team för ansvarsfulla investeringar tagit fram. Teamet klassificerar bolagen utifrån hållbarhetsvärden och fondernas förvaltare placerar bara i bolag som uppnår ett visst betyg. Detta team för också en aktiv dialog med företagen så att de utvecklar sin verksamhet i en ännu mer hållbar riktning, förklarar Henrika Vikman.

Nordeas blandfonder med fokus på hållbarhet

De tre fonderna har olika riskprofiler. Fonden med lägst risk heter Hållbarhetsfond Försiktig och den har störst andel räntefonder. Nästa nivå är Hållbarhetsfond Balanserad som har en lika stor andel ränte- och aktiefonder, medan Hållbarhetsfond Tillväxt har störst andel aktier. 

Läs mer om fonderna eller handla i vår Internetbank

Fondernas sammansättning justeras fortlöpande för att behålla rätt fördelning mellan aktier och räntepapper. Fördelningen kan avvika från den ursprungliga sammansättningen, inom vissa ramar, om förvaltaren bedömer att något av tillgångsslagen kan ge en mer attraktiv avkastning sett till risken.

* Miljö, sociala frågor och affärsetik

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordeas hållbara blandfonder förvaltas av Nordea Funds Ab.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?