Stranded assets - när tillgångar blir värdelösa
Av:
Annika Hagstedt

Stranded assets - när tillgångar blir värdelösa

Stranded assets är ett begrepp som blir allt vanligare i diskussionerna kring fossila bränslen. Det innebär helt enkelt att tillgångar kan skrivas ner som värdelösa eftersom de kan generera allt för stora miljögifter om de tas ur marken och förbrukas. En riskfaktor som Nordea tar hänsyn till i sin fondförvaltning.

Hållbara fonder

Det finns en uppenbar risk för att lagstiftning kan sätta käppar i hjulet för bolag verksamma inom energisektorn idag.

-Forskning pekar entydligt på att klimatförändringarna kommer att påverka vår miljö i så pass hög utsträckning att lagstiftning kommer att krävas för att minska utsläppen säger Ylva Hannestad som är analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar. 

Medvetandet kring dessa risker varierar dock bland bolagen anser Ylva. 

- Alla företag är beroende av energi på ett eller annat sätt, men frågan kring stranded assets är i dagsläget mest relevant för energi- och oljebolag som sitter på stora tillgångar i form av oljereserver, gas och kol.

Ylva Hannestad
Ylva Hannestad arbetar som analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

Med tanke på oljepriset är så pass lågt idag är resursintensiva metoder såsom oljesand- och djuphavsborrningar i dagsläget inte lika finansiellt attraktiva.

- Det kan ju självklart vara svårt att inse att det finns risk för att vissa bolag kommer behöva ställa om stora delar av sin verksamhet även om de kan bli tvungna förr eller senare fortsätter Ylva. För Ylva och hennes kollegor handlar det framförallt om att göra företag medvetna om de risker som är förknippade med stranded assets och få dem att implementera strategier som kan hjälpa dem att ta höjd för dessa risker. 

-Energifrågan är på ett eller annat sätt alltid på bordet i de dialoger som vi driver med bolag idag. Det är ofta relaterat till kostnader, som företag självklart vill minimera i högsta möjliga utsträckning. Tillsammans med andra investerare och genom organisationer såsom CDP och Institutional Investors Group on Climate Change är Nordea också med och påverkar energibolag genom gemensamma dialoger. 

-Både i USA och i Kina instiftas strängare lagstiftning kring dessa frågor så självklart blir det mer och mer angeläget för företag att ta hänsyn till hur de ska hantera sina energitillgångar framöver. Vi har även många stora kunder hos oss idag som inte vill investera i olja, kol eller gas överhuvudtaget så frågan växer självklart i betydelse avslutar Ylva.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?