Maria Qundos och Jessica Carping

Nordea Stratega 30 - vinnare i Lipper Fund Awards i år igen

Nordea Stratega 30 har återigen vunnit Lipper Fund Awards för bästa försiktiga blandfond. Priset delas ut till fonder med högst riskjusterad avkastning under de senaste tre och fem åren. Stratega 30 vann priset även 2015, 2018 och 2019. 

Aktivt ägarskap
Sparande
Maria Qundos
Maria Qundos
Fondförvaltare Nordea Stratega 30

Lipper ägs av Refinitiv,  tidigare finansdelen av nyhetsbyrån Thomson Reuters. I över 30 år har de utsett de fonder som har haft bäst riskjusterad avkastning i olika kategorier.

Nyckeln bakom framgångarna för Nordeas förvaltningsteam Multi Asset är kombinationen av ett team med lång erfarenhet, bra analysprocesser och verktyg. I teamet arbetar Maria Qundos och Jessica Carping som är ansvariga förvaltare för Nordea Stratega 30.

- Merparten av teamet har arbetat ihop i över 10 år så vi har samlat värdefulla erfarenheter och kunskaper tillsammans. Vi är ett stabilt team som haft möjlighet att gemensamt utvecklas och bygga upp beslutsmodeller och processer säger Maria Qundos.

Nordea Stratega 30 ingår i Nordeas familj av Strategafonder. De är blandfonder med olika långsiktig fördelning mellan aktier och räntor där du som sparar i fonden själv väljer önskad risknivå. Fördelningen mellan aktier och räntor justeras sen beroende på vad teamet anser vara bäst att placera i på kort sikt, det som brukar kallas ”taktisk allokering”. Stratega 30’s strategiska fördelning är 30 procent i aktier och 70 procent i räntebärande placeringar, men taktiskt kan förvaltarna variera aktieandelen mellan 15-45%.

 

Jessica Carping
Jessica Carping
Fondförvaltare Nordea Stratega 30

Så agerar förvaltarna i coronakrisens spår

2020 har dock kommit att bli en mycket turbulent år med anledning av corona-virusets utbredning vilket också påverkat fondens utveckling. 

- Vi har högt förtroende för våra systematiska processer som vi byggt upp i vårt förvaltningsteam och de guidar oss väl kring hur vi ska agera i den här turbulenta situationen. Men vi gör inget extraordinärt, det vill säga vi har hittills inte gått utanför vår vanliga beprövade investeringsstil med riskhantering i fokus. Den filosofin bör kunna fungera även i det här tuffa klimatet säger Jessica Carping. 

- Såhär långt har det varit framgångsrikt då vi exempelvis varit aktiva i fondens totala aktieexponering med ett relativt bra resultat. Vi gick in i turbulensen med en defensiv position mot aktier och väldigt låg exponering mot företagsobligationer med låg kreditvärdighet. Därefter har vi försökt ta tillvara på möjligheter som uppstår i marknaden. Men den här oron är långt ifrån över och både vi och våra kunder får nog räkna med fortsatt stora slag på de finansiella marknaderna under en tid fortsätter Jessica Carping.

Att analysera olika tillgångsslag som t.ex. aktier eller olika typer av obligationer, och även olika geografiska marknader är teamets främsta uppgift. I de fonder teamet förvaltar väger de upp marknader och tillgångsslag som de anser vara mest attraktiva för tillfället. I analysen tar teamet exempelvis hänsyn till värderingskillnader mellan olika typer av aktier. För beslutet kring hur mycket aktier vs. räntor fonden ska vara placerad i väger värderingen av tillgångsslagen tungt men det är många aspekter som kokas ner för att fatta bästa möjliga investeringsbeslut. För att detta ska göras på bästa och mest konsekventa sätt så har teamet utvecklat kvantitativa systematiska modeller. I sådana modeller kan t.ex. valutarörelser, prisutvecklingen på råvaror och makrostatistik analyseras och utvärderas på ett strukturerat vis.

 

Nordea Stratega 30 tilldelades även Lippers pris 2015, 2018 och 2019. Fonden har även fem stjärnor hos Morningstar i kategorin försiktiga blandfonder, ett annat oberoende ratinginstitut av fonder. 

Fokus i förvaltningen handlar om att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk man tar, det som ofta brukar kallas riskjusterad avkastning.

- För oss är det viktigaste att skapa balans i portföljen och framförallt att inte ta några onödiga risker säger Maria Qundos. Att vi får den här utmärkelsen är väldigt roligt och ett tecken på att vi lyckats med vår uppgift. Men vad som är ännu viktigare är förstås vad våra kunder tycker och vi hoppas att de i det långa loppet är nöjda med vårt arbete avslutar Maria. 
 
 

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 


Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?