Skyskrapor
Av:
Annika Hagstedt

Stratega - avancerade fonder i enkel förpackning

När du sparar i en blandfond får du lite av allt. Du sparar i olika typer av värdepapper i en enda fond. Mer om fördelarna med fondtypen berättar vi här.

Aktiemarknad
Aktiv förvaltning
Räntemarknad

Sparar du i en blandfond sparar du i en fond som placerar i både aktier och i räntebärande värdepapper. På Nordea erbjuder vi flera blandfonder, särskilt våra Strategafonder har under senare år varit mycket populära. Strategafonderna kan även placera i andra fonder.

Att placera i en blandfond, kan vara bra för dig som inte själv vill vara aktiv i ditt sparande utan vill lägga din tid på annat.

Fördelen för dig är att fonderna placerar i olika typer av värdepapper och fonder som tillsammans ger en bra balans. På så vis kan en blandfond fungera som en komplett fondportfölj. En allt-i-ett-lösning helt enkelt.

 

Risk och avkastning hänger ihop

Strategafonderna säljs i flera olika varianter, skillnaden är siffran i fondens namn som visar hur stor andel av fonden som placerar i aktier. Exempelvis Stratega 30 har 30 procent i olika aktieplaceringar och 70 procent i räntebärande placeringar. Förvaltarna kan dock avvika från detta normalläge när de finner det lämpligt för att bättre utnyttja möjligheter på marknaden.

Den fond som har en högre andel aktier har också en högre risk, det vill säga sannolikheten är högre att fonden kan sjunka i värde. Men samtidigt är sannolikheten också högre att du får en bättre avkastning. Risk och avkastning hänger på så vis oundvikligt ihop. Om du å andra sidan väljer en Strategafond med en lägre andel aktier så är sannolikheten för att din fond ska kunna sjunka i värde mindre. Samtidigt som du kanske inte får lika hög avkastning som du kunnat få i ett sparande med högre risk.

Vi hjälper dig hålla balansen

Fördelen med just en Strategafond är att den behåller en vald fördelning mellan aktier och räntebärande placeringar över tid. Varför är det viktigt? Nedan följer ett enkelt exempel för att förklara principen.

Vi tänker oss att du börjar spara i två fonder, en aktiefond och i en räntefond. Då du inte vill ta så mycket risk fördelar du ditt innehav så att du har 30 procent i din aktiefond och 70 procent i din räntefond. Tiden går och under det första året du sparar så stiger aktiemarknaderna kraftigt och när du summerar dina fondinnehav år 2 så har din aktiefond stigit så mycket att 50 procent av ditt innehav nu är placerat i aktiefonden och 50 procent är placerat i räntefonden. Även fast du har fått en god avkastning på ditt sparande så har du samtidigt även ökat risken i din totala fondportfölj.  

Om du nu vill gå tillbaka till din ursprungliga risknivå, det vill säga 30 procent i aktiefonden och 70 procent i räntefonden, så behöver du nu sälja en del av innehavet i aktiefonden och köpa mer i din räntefond för att uppnå samma fördelning.  

Denna så kallade ”omallokering” sker automatiskt med en Strategafond. Har du valt att du vill ha 30 procent aktier så behålls den fördelningen mellan aktier och räntebärande placeringar hela tiden.

cirklar
Bilden illustrerar varför det är viktigt att omallokera en sparportfölj

 

 

Börja spara i Strategafonderna

Vi har frågat Maria Qundos som förvaltar bland annat Stratega 10 och 30 hur hon arbetar med detta.

- Vi ser till att den valda risknivån behålls över tid. Men vi gör också investeringar baserade på marknadsläge för att skapa möjligheter till högre avkastning. Vi ska alltså både utnyttja de kortsiktiga rörelserna på marknaderna men samtidigt också se till att inte ändra fondens långsiktiga risknivå. En blandfond är en bekväm genväg, du får en avancerad portfölj i en enkel förpackning. Vår främsta uppgift är att skapa en portfölj som ger så bra avkastning som möjligt givet risknivån och fondens riktlinjer, avslutar Maria.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?