vinnare

Nordea Stratega Ränta vinnare i Lipper Fund Awards

Nordea Stratega Ränta har utsetts till bästa obligationsfond för den senaste 10-års perioden vid Lipper Fund Awards. Priset delas ut till fonder med högst riskjusterad avkastning i Norden. 

Obligationer
Sparande
Karl Hallberg
Karl Hallberg
Fondförvaltare Nordea Stratega Ränta

Nordea Stratega Ränta placerar i olika typer av värdepapper som till exempel korta ränteplaceringar, statsobligationer och företagsobligationer. Riktmärket är en tredjedel inom respektive tillgångsslag men det kan variera beroende på förvaltarens syn på marknaden. En placering i fonden är ett bekvämt sätt att få en exponering mot räntemarknaden genom bara en fond. 

Fokus i förvaltningen handlar om att skapa bästa möjliga avkastning i förhållande till den risk man tar, det som ofta brukar kallas riskjusterad avkastning.

–Att vi får den här utmärkelsen är väldigt roligt och ett tecken på att vi lyckats med vår uppgift. Men vad som är ännu viktigare är förstås vad våra kunder tycker och vi hoppas att de i det långa loppet är nöjda med vårt arbete säger Karl Hallberg som är ansvarig förvaltare och som arbetar i Nordeas Multi Asset-team som förvaltar fonden. 

Lipper ägs av Refinitiv, som tidigare utgjorde finansdelen av nyhetsbyrån Thomson Reuters. I över 30 år har de utsett de fonder som har haft bäst riskjusterad avkastning i olika kategorier.

Per Walter
Per Walter
Chef Multi Asset-teamet i Sverige & TAA

Nyckeln bakom framgångarna för Nordeas förvaltningsteam Multi Asset är kombinationen av ett team med lång erfarenhet, bra analysprocesser och verktyg. Den svenska delen av Multi-Asset teamet leds av Per Walter. 

– Merparten av teamet har arbetat ihop i över 10 år så vi har samlat värdefulla erfarenheter och kunskaper tillsammans. Vi är ett stabilt team som haft möjlighet att gemensamt utvecklas och bygga upp beslutsmodeller och processer säger Per Walter.

Nordea Stratega Ränta har även fyra stjärnor hos Morningstar, ett annat oberoende ratinginstitut av fonder, i kategorin ”Ränte - SEK obligationer företag”.

– Förvaltningen av Stratega Ränta är dock inte ett arbete vi gör ensamt eftersom fonden har möjlighet att placera i andra fonder från Nordea. Vi har en framgångsrik ränteförvaltning i ryggen. Nordeas kapitalförvaltning fick exempelvis nyligen fick pris från Morningstar som bästa räntehus säger Per Walter. 
 

 

Om fonden

Morningstarrating: Fyra stjärnor (april 2021)
Förvaltas av: Karl Hallberg och Per Walter
Omfattas av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar 
Förvaltas av Nordea Funds Ab

Handla Strategafonderna i nätbanken 

Nordea Stratega Ränta placerar i olika typer av värdepapper som till exempel korta ränteplaceringar, statsobligationer och företagsobligationer. Riktmärket är en tredjedel inom respektive tillgångsslag men det kan variera beroende på förvaltarens syn på marknaden. En placering i fonden är ett bekvämt sätt att få en exponering mot räntemarknaden genom bara en fond. 

Se fondens utveckling och läs mer i Fondinformationstjänsten

 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor. 


Materialet på dessa sidor är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?