Endurance athlete
Av:
Jan Telford

Strategierna bakom framgången i Emerging Stars och Småbolagsfond Norden

Det har varit ett mycket annorlunda år, inte minst på kapitalmarknaden. Vissa fonder har haft det väldigt besvärligt, medan andra har klarat sig förvånansvärt bra. Kanske är det dock inte någon större överraskning att några av de fonder som gått bäst hittills i år också har gått bra sett över längre tid. Fondmagasinet frågade två framgångsrika fondförvaltare vad som är deras hemlighet.

Aktier
Hållbarhet
Fonder
Skandinavien

Den pågående coronapandemin, länder i karantän, gigantiska penning- och finanspolitiska stödpaket på biljoner euro och en onormalt stor osäkerhet om framtiden skapade stor dramatik på kapitalmarknaden i år. Under vintern och den tidiga våren kraschade i stort sett alla marknader, men sedan kom en snabb återhämtning senare på våren och under sommaren. Vissa marknader har redan lyft sig över nivåerna de befann sig på när raset kom. Några av de stora IT-bolagen har till och med slagit rejäla kursrekord, även om de drabbades av ytterligare turbulens tidigt på hösten.

Stora kursrörelser skapar möjligheter att hitta fina bolag till rimliga kurser, men de kan också leda till stora förluster. I år är det nog många som sålt i panik när börsen rasade för att sedan köpa tillbaka aktierna igen till en högre kurs.

Det som behövs i dessa tider är en väldefinierad placeringsstrategi som är vettig rent ekonomiskt och som går att följa oavsett hur mörkt det ser ut på marknaden. Två Nordeafonder har gjort just detta , både i år och tidigare, med goda resultat för fondernas andelsägare.

Mats Andersson
Förvaltare för Nordea Småbolagsfond Norden, tillsammans med Björn Henriksson

Tänka långsiktigt

Nordea Småbolagsfond Norden har fått flera utmärkelser från Morningstar under årens lopp och det verkar befogat för fonden har varit väldigt framgångsrik så länge den har funnits. Under de senaste tre åren har fondens kurs stigit med enastående 56 procent. Och under de senaste tio åren har kursen stigit med 319 procent medan jämförelseindexet ökat med 247 procent.

Utveckling Nordea Småbolagsfond Norden
Avkastning för Nordea Småbolagsfond Norden per den 14 oktober 2020 (Källa Nordea)

Fondens framgångar bygger på en tydlig strategi

- Vi är inriktade på små och medelstora nordiska bolag som har en begriplig affärsmodell, skickliga företagsledare, en stabil ägarstruktur och god ekonomi, säger Mats Andersson, en av fondens förvaltare.

Fondförvaltarna tittar bara på de ekonomiska grundförutsättningarna hos de enskilda företagen och bryr sig inte om branschfördelningen i fonden. Dessutom håller de fast vid det långa perspektivet.

- Vissa innehav har vi haft i över tio år, säger Mats Andersson

Detta år har som sagt varit en berg-och-dalbana på kapitalmarknaden. Nordeas Småbolagsfond Norden låg på klart minus efter första halvåret. Men därefter har fonden gått mycket bättre och nästan tagit igen hela förlusten. Den 14 oktober hade fonden stigit 18 procent sedan årsskiftet.

- En av orsakerna till den positiva utvecklingen är att många av våra IT-bolag inte alls drabbades lika hårt som de ’traditionella’ företagen. Det är mycket sällan som det blir en så stor skillnad mellan dessa två grupper som det var under första halvåret i år, säger Mats Andersson.

- Dessutom sålde vi ganska många innehav till rekordkurser i början av året och därmed kunde vi göra några riktigt fina fynd senare när många kvalitetsföretag hade fått sina kurser mer än halverade, tillägger Andersson.

Juliana Hansveden
Förvaltare, Nordea Emerging Stars

Hållbara och bra bolag

En annan fond som klarat sig bra i år är Nordeafonden Emerging Stars. Den är inriktad på tillväxtmarknader och försöker hitta företag som har potential att bli ledande både ekonomiskt och hållbarhetsmässigt. Emerging Stars riskspridning går inte ut på att ha ett stort antal innehav. Istället har fonden 40–60 aktier som ser ut att ha den bästa kombinationen av framtidspotential och attraktiv värdering.

- Åtta av fondens tio största innehav har inte ändrats under de två senaste åren, eftersom vi har ett långt tidsperspektiv, säger Juliana Hansveden som leder fondens förvaltarteam.

Som alla Nordeas Stars-fonder så kombinerar Emerging Stars traditionell finansiell analys med Nordeas egen ESG-analys*. Det är bara företag som klarar bägge analyserna galant som kan komma i fråga för fonden.

- Långsiktiga trender som hållbarhet, teknisk utveckling, demografiska förändringar och globalisering kommer verkligen att gynna de ledande företagen i tillväxtländerna, säger Juliana Hansveden.

- Det som är särskilt viktigt för ett företags långsiktiga potential är hur bra de är på att hantera risker och möjligheter relaterade till miljö, socialt ansvar och affärsetik (ESG). Vi fokuserar på de ESG-frågor som är centrala för varje företag och för en aktiv dialog med dem om vi ser att det finns stora risker som inte hanteras ordentligt eller stora möjligheter som man inte tar vara på fullt ut, säger Juliana Hansveden.

Fonden har slagit sitt jämförelseindex med råge. Under de senaste tre åren har fondens kurs stigit med cirka 35 procent medan jämförelseindexet har stigit med 18 procent.

Under första halvåret i år minskade kursen med 1 procent, men det var mycket mindre än jämförelseindexet som backade med 10 procent.

- Våra framgångar hittills i år förklaras till stor del av våra innehav i IT- och konsumentsektorn. Särskilt e-handelsföretagen fick ett stort uppsving under coronautbrottet, säger Juliana Hansveden.

 

*ESG står för ”environmental, social and governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och affärsetik.

Avkastning för Nordea Emerging Stars per den 15 oktober 2020
Avkastning för Nordea Emerging Stars per den 15 oktober 2020 (Källa Nordea)

Läs mer om fonderna här

På vår Fondinformationstjänst hittar du också fondens faktablad och prospekt.

Nordea Småbolagsfond Norden

Nordea Emerging Stars

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Småbolagsfond Norden förvaltas av Nordea Funds Ab och Nordea Emerging Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?