TSMC
Av:
Thomas Jensen

Taiwanföretaget som har den digitala framtiden i sin hand

TSMC:s halvledare kommer att finnas i nästan alla högteknologiska prylar i framtiden. Företaget är en intressant placering i Nordea Global Stars och de strävar dessutom efter att hålla världsklass i fråga om miljöskydd.

Vad är en halvledare?

Halvledare används i stor utsträckning i elektroniska kretsar. Som namnet antyder är en halvledare ett material som leder ström, men bara delvis. Ledningsförmågan hos en halvledare ligger någonstans mellan en isolator, som nästan inte leder ström alls, och en ledare, som har väldigt god ledningsförmåga. De flesta halvledare är kristaller av vissa mineraler. Den vanligaste är kisel.

Företaget med det lite komplicerade namnet Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, eller TSMC, är en intressant satsning som förvaltarna till Nordea Global Stars har gjort. Företaget tillverkar en viktig produkt inför framtiden: halvledare, en produkt som kommer att dominera i världen inom en inte alltför avlägsen framtid.

- TSMC är världens största tillverkare av halvledare*. Halvledare används i mobiltelefoner och annan teknisk utrustning. I framtiden kommer halvledare att finnas i allt: bilar, brödrostar, ja allt du kan tänka dig. Och någon måste ju tillverka dem, säger fondförvaltaren Johan Swahn. Han poängterar att TSMC har en väldigt stark ställning på marknaden.

Water splash

Minskar koldioxidutsläpp och vattenkonsumtion

TSMC har flera lösningar på olika hållbarhetsproblem. Tillverkningen bygger på en chipteknik för ultralåg effektförbrukning och hög energieffektivitet. Företagets koldioxidutsläpp minskar och deras vattenåtervinning hör till de högsta i branschen.

- Deras affärsmodell är väl anpassad för att motverka klimatförändringen och främja hållbarhet. De har sin chipteknik för hög energieffektivitet och låg effektförbrukning, och de satsar på att minska sina koldioxidutsläpp och sin vattenförbrukning, säger ESG-analytikern Hetal Damani.

Tillverkningen inom TSMC:s verksamhetsområde är extremt vattenintensiv och har därmed stor inverkan på vattenresurserna. TSMC strävar emellertid efter att minimera denna inverkan genom att använda ett system för vattenåtervinning som hör till de bästa och mest effektiva i branschen.  

Om Nordea Global Stars?

Genom Nordeas Starsfonder sparar du i de företag vi bedömer blir framtidens stjärnor. Företag som, förutom att vara duktiga på att skapa goda finansiella resultat, även är i framkant när det gäller miljöfrågor, socialt ansvar och affärsetik. I vår fond Nordea Global Stars, kan du investera i dessa stjärnor världen över. Vi på Nordea Fonder tror att företag som tar ansvar, proaktivt arbetar med hållbarhetsfrågor och agerar ärligt och schysst står bättre rustade inför framtiden eftersom de utsätter sig för färre risker.

Läs mer om Nordeas Stars-fonder

En hållbar leverantörskedja

Hetal Damani påpekar också att TSMC tar ansvar i leverantörsledet. De samarbetar med leverantörer för att få dem att skydda miljön, respektera mänskliga rättigheter, arbeta med säkerhets- och hälsofrågor, samt fokusera på kontinuitetsplanering och riskhantering.

- De hanterar inte bara hållbarhetsrisker i den egna tillverkningen, utan hjälper också sina leverantörer med detta, och de spårar hela tiden insatsvarorna de använder. TSMC är exempelvis mycket engagerade i att skapa ett ’konfliktfritt’ leverantörsled genom att se till att mineralerna de köper inte finansierar några konflikter i Kongo-Kinshasa och angränsande länder, avslutar Hetal Damani. 

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?