bear
Av:
Jens Møller-Madsen

Tunga börsdagar - men missa inte de bra dagarna

De senaste veckornas händelser på världens börser har varit dramatiska och vi har upplevt exempel på en björnmarknad och i många fall befinner vi oss fortfarande i den. Vad innebär det egentligen och hur viktigt är det att vara med den dagen marknaderna vänder? Fondmagasinet har försökt reda ut begreppen – läs mer.

Aktier
Sparande

När världens marknader går ner, vilket de drastiskt gjort de senaste veckorna, innebär det på finansspråk att vi har en så kallad björnmarknad, eller på engelska ”bear market”. Björnmarknad är alltså en term som innebär att trenden på marknaderna är negativ, marknadsindex går ned. Historiskt sett har björnmarknader kommit ungefär vart sjätte eller vart sjunde år och det har i snitt tagit börsen två år att återhämta sig från raset. En björnmarknad definieras av att värdet på tillgångarna sjunker 20 procent eller mer från den senast högsta nivån. Motsatsen är en tjurmarknad, eller på engelska ”bull market”. Vanligtvis inkluderar man även att det ska vara en negativ eller positiv trend som sträcker sig över en viss period, vanligtvis två månader, för att inte förväxlas med en kortare korrektion i marknaden.

När det amerikanska Dow Jones-indexet backade till 23 553 punkter den 11 mars i år var dock björnmarknaden i USA ett faktum eftersom indexet då hade sjunkit med mer är 20 procent jämfört med det senaste årets toppnotering på 29 551 punkter. Samma fenomen har inträffat på de flesta globala börser runtom i världen.

Vi har haft tretton björnmarknader sedan andra världskriget

Björnmarknaden har fått sitt namn från hur en björn anfaller sitt byte, genom att slå nedåt med ramarna. Detsamma gäller för motsatsen, tjurmarknaden (stigande börser), eftersom tjuren attackerar genom att stånga uppåt.

Sedan andra världskriget har vi haft 13 björnmarknader, inklusive den som coronaviruset nu skapat, med en genomsnittlig nedgång på mellan 25 till 30 procent på USA-börsen. Björnmarknader brukar uppträda vart sjätte eller vart sjunde år och det har i snitt tagit börsen två år att återhämta sig från raset. Den stora frågan är nu hur lång tid det tar för börsen att komma på fötter den här gången? Vi har haft 14 tjurmarknader, då kurserna stigit med 20 procent eller mer sedan 1930. Tjurmarknaden håller ofta i sig i flera år och den största uppgången kommer ofta under de första månaderna.

När det väl vänder upp igen så visar statistiken att det är viktigt att vara med på de stora rekyler som kommer tillbaka. Bilden nedan visar skillnaden på att vara investerad i börsens bästa tio dagar jämfört med att inte vara det. Dessutom – har de bästa dagarna i regel inträffat just efter en period av björnmarknad.

diagram
Diagrammet visar utvecklingen för världsindex MSCI World mätt i svenska kronor. Den mörkblåa grafen innefattar utvecklingen för börsens bästa dagar och den ljusblåa linjen visar utvecklingen när börsens tio bästa dagar är borträknade.

Börsens bästa dagar sedan 2001 fram till 6 april 2020

 • 2002-07-29    4,9%

 • 2002-10-15    4,8%

 • 2008-09-19    5,4%

 • 2008-09-30    5,2%

 • 2008-10-13    9,3%

 • 2008-10-20    5,0%

 • 2008-10-28    6,4%

 • 2020-03-13    5,1%

 • 2020-03-24    6,8%

 • 2020-04-06    5,4%

 

Visst ser det skakigt ut för börsen just nu, men vi ska inte glömma att vi haft en tjurmarknad i över tio år, sedan 2009. Under den här perioden har Dow Jones gått upp med 350 procent.

De tre senaste björnmarknaderna på USA-börsen (S&P 500-indexet) 

 • 11 januari 1973 till 31 januari 1980: Lågkonjunktur i USA, nedgång 55 procent, återhämtningen tog 6 år och 11 månader

 • 14 oktober 1987 till 18 april 1989: Svarta måndagen, nedgång 27 procent, återhämtningen tog 1 år och 6 månader

 • 19 september 2009 till 2 april 2012:  Finanskrisen, nedgång 52 procent, återhämtningen tog 2 år och 6 månader

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?