Hero
Av:
Thomas Jensen

Tyska Infineon Technologies gör den gröna omställningen möjlig

När du funderar på att investera, varför inte välja företag som både bedriver en framgångsrik verksamhet och gör något bra för miljön? Som till exempel Infineon Technologies. – Deras produkter bidrar verkligen till att påskynda den gröna omställningen, säger René Petersen, fondförvaltare för Nordea European Stars.

Hållbarhet
Europa
Innovation

Infineon Technologies har en särställning i den gröna omställningen tack vare sina högteknologiska elektronikkomponenter. De levererar oumbärlig teknik, såsom halvledare och mikrokontroller, till både den framväxande elbilsindustrin och den snabbt expanderande vindkraftsindustrin. 

– Infineon spelar i högsta divisionen bland företagen som erbjuder miljölösningar, där bland annat även Vestas ingår. Detta är företag som med sina produkter bidrar till att den gröna omställningen blir verklighet. Utan deras produkter skulle det inte vara möjligt att genomföra effektiva miljösatsningar, så deras produkter bidrar verkligen till att påskynda den gröna omställningen, säger René Petersen, fondförvaltare för Nordea European Stars.

Rene Møller
René Petersen
Fondförvaltare för Nordea European Stars

Allt fler komponenter från Infineon i elbilar

När man sätter sig i en Volkswagenbil och tänker att de är allt bra på att bygga bilar de där tyskarna, så stämmer det till viss del. För den stora bilproducenten har i likhet med sina konkurrenter ett stort nätverk av underleverantörer. En stor del av Infineon Technologies verksamhet, omkring en tredjedel, består av att leverera komponenter och styrenheter till alla delar i en bil som behöver ström. Och dessa blir bara fler och fler – i allt från bromsar och krockkuddar till infotainmentsystem och styrreglage – och listan blir bara längre och längre enligt René Petersen.

– Man vet till exempel att det behövs tre gånger så många halvledare i en elbil än i en bensinbil, så det är en marknad som kommer att expandera kraftigt de närmaste åren för Infineon Technologies del, säger René Petersen.

Delar i nanostorlek

Samtidigt som Infineon Technologies är ett storföretag med över 46 000 anställda och en omsättning på cirka 80 miljarder kronor det senaste räkenskapsåret, består deras halvledare och mikrokontroller av riktigt små delar. Vi pratar om de så kallade transistorerna, som är så små att de mäts i nanometer. Vid Infineon Technologies fabriker i länder som Tyskland, Österrike, Malaysia, Indonesien och Kina produceras alltså halvledare och mikrokontroller vars minsta beståndsdelar är 0,000000005 meter. Infineon Technologies högteknologiska produkter används inom många olika sektorer. Förutom till fordonsindustrin levererar bolaget även nyckelkomponenter till styrning av industriella processer och till energisektorn.

Infineon Technologies Foto 1
I maskinen sker kemisk och mekanisk rengöring av en Infineon Technologies-wafer. En wafer är den ultratunna platta som det elektriska kretsloppet byggs på.

Placering till förmånlig kurs

Infineon Technologies aktiekurs har bara gått en väg de senaste åren, och det är uppåt. Fondandelsägare i Nordea European Stars har varit med hela vägen.

– Vi har länge sett tecken på att det skulle komma ett uppsving i elbilsförsäljningen och har därför löpande köpt aktier i Infineon Technologies, eftersom vi visste att det skulle bli svårt att gå förbi dem i elektrifieringen av fordonsindustrin. Vi köpte ytterligare aktier i mars 2020, då aktien på grund av covid-19-pandemin var nere strax under 11 euro, och nu har den stigit till runt 30 euro, så det var en riktigt bra investering, säger René Petersen som tror att kursen kan stiga ytterligare, med upp till 20 procent.

För få kvinnliga chefer

För en fondförvaltare för Nordeas Starsfonder är det inte bara ekonomiska faktorer som spelar in när de köper aktier. Det görs även en så kallad ESG-analys som ser på hur miljö-, samhälls- och bolagsstyrningsfrågor hanteras i verksamheten. Och det tyska bolaget uppfyller de flesta kriterier, men på en punkt har Nordeas ESG-team känt att de behövt föra en dialog med Infineon Technologies.

– Vi anser att det finns stor potential till förbättring när det gäller antalet kvinnor i ledningen. Det är bara 15 procent av cheferna som är kvinnor, och det är för lite. Vi vet att mer än var tredje nyanställd i bolaget är kvinna, och inte ens hälften av dem kan räkna med en chefsposition senare i karriären. För att ett företag ska bli så hållbart som möjligt, även vad gäller personalsammansättning, så måste detta förbättras anser vi. Detta är Infineon Technologies i färd med att ändra på, och det följer vi löpande upp i vår dialog med bolaget, säger Michaela Zhirova som är ESG-analytiker på Nordea.

Infineon Technologies foto 2
Infineon Technologies har produktion på 21 platser världen över. De har bland annat fabriker i Tyskland, Österrike, USA och Malaysia. Bilden är från fabriken i Villach i Österrike.

CO2-minskning motsvarande 48 000 långflygningar

Michaela Zhirova säger att hon, trots Infineon Technologies utmaningar kring könsfördelningen på chefsposterna, tror på bolaget. En av orsakerna till detta är att hon, i likhet med fondförvaltare René Petersen, anser att bolaget spelar i högsta divisionen bland de företag som bidrar till att minska världens CO2-utsläpp. Infineon Technologies har räknat ut att för varje ton som de släpper ut vid tillverkningen av sina produkter, bidrar samma produkter till att spara 40 ton CO2. Detta innebär att deras högteknologiska produkter medverkar till att reducera CO2‑utsläppen med så mycket som 54 miljoner ton varje år. Detta kan jämföras med utsläppen från ungefär 48 000 flygningar med världens största passagerarflyg mellan München och Singapore, eller utsläppen från produktionen av el till 86 miljoner européer.

– Detta är ett riktigt superföretag när det gäller att förverkliga den gröna omställningen, säger Michaela Zhirova.

 

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea European Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?