Genbrugsglas
Av:
Charlotte Holst och Thomas Jensen (foto)

Mer återvinning, lägre energiförbrukning och grön innovation i byggsektorn

Städer och samhällen ska vara hållbara står det i FN:s globala mål nr. 11. För att det ska bli verklighet måste nya hållbara byggmaterial utvecklas och byggföretagen börja tänka grönare. Det är något man jobbar med hos Isover i Vamdrup. Isoleringstillverkaren har lyfts fram som särskilt innovativ av sin franska ägare, byggmaterialjätten Saint-Gobain. Vi har besökt fabriken på Jylland.

sdg

FN:s globala mål nr 11: Hållbara städer och samhällen

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

- Vamdrup kallas ibland också isoleringsstaden. Vi är ju några stycken här ute, säger Helene Løvkvist Andersen.

Hon är hållbarhetschef på Saint-Gobain i Danmark och på dotterföretaget Isover, som tillverkar isolering och har en stor fabrik i Vamdrup nära Kolding. Strax norrut ligger konkurrenten Rockwool, och ytterligare en isoleringstillverkare håller till i området. Byggmaterial är en jätteindustri och byggbranschen som helhet står för en stor av det globala klimatavtrycket. 40 procent av de samlade utsläppen av växthusgaser kommer faktiskt från byggrelaterad verksamhet och hälften av detta kommer från att vi antingen ska kyla ned eller värma upp våra hus. Den andra hälften kommer från tillverkning av material, byggprocesser och underhåll (källa: Joint Committee on Structural Safety).

Företag som Isover har därför en nyckelroll i arbetet med att minska utsläppen. Det har man klart för sig i Vamdrup:

- Som materialtillverkare har vi en stor och viktig uppgift och vi tar den på största allvar, säger Helene Løvkvist Andersen.

Helene Løvkvist Andersen
Helene Løvkvist Andersen
Sustainability Manager, Saint-Gobain Denmark.

Återvinning och energieffektivitet

Isover ägs av franska Saint-Gobain, som har 180 000 medarbetare världen över och verksamhet i 67 länder. Saint-Gobain i Danmark arbetar fortlöpande med hållbarhet. Både vad gäller produkterna och tillverkningsprocesserna tittar man hela tiden på tre viktiga områden: koldioxidutsläpp, energiförbrukning och avfallshantering.

- När vi gör förbättringar ser vi på produktens hela livscykel. Det innebär att vi också tittar på var och hur vi kan göra skillnad på byggplatserna, när byggnaden tagits i bruk samt när den är uttjänt och ska rivas. Men i första hand handlar det så klart om vad som sker på våra fabriker och hur vi kan optimera i tillverkningen, säger Helene Løvkvist Andersen.

Ett exempel på det är de investeringar som företaget har gjort i nya ugnar på fabriken i Vamdrup.

- Bara den nya härdningsugnen har minskat gasförbrukningen med 20 procent, berättar produktionschefen Martin Nytofte-Bæk, som arbetar med produktutveckling och optimering. Samtidigt förbrukar vi också mindre energi vid smältningen, eftersom Isover huvudsakligen använder återvunnet glas som inte kräver lika höga temperaturer, säger han.

Martin Nytofte-Bæk
Martin Nytofte-Bæk
Produktchef, Saint-Gobain Denmark.

- I dag använder vi cirka 75 procent återvunnet glas i vår tillverkning. Det gör vi naturligtvis av flera skäl, men resultatet blir att vi sparar energi i tillverkningen. Smältpunkten för återvunnet glas är lägre än den för nya råvaror. Det är en av de möjligheter vi har att minska koldioxidutsläppen direkt, säger Martin Nytofte-Bæk

Han nämner avfallshantering som ett annat område där man hela tiden strävar efter att bli bättre.

- Vi försöker att tillverka våra produkter så att vi helt undviker spill, och så kan vi komprimera produkterna rejält och då krävs betydligt mindre emballage.

Isover
Användning av återvunnit glas är högprioriterat när Isover tillverkar hållbart isoleringsmaterial.

Produktutveckling: Biobaserad glasull

Isover lanserade förra året den nya generationens glasull, där bindemedlet utgörs av socker, alltså ett hundraprocentigt biologiskt material. Så istället för kemiska produkter är det naturens egna material som används. Glasullen är mjuk, behaglig och lätt, och den bidrar till en bra arbetsmiljö för byggnadsarbetare och andra som monterar.

Källa: Isover

Danmark ett framtidslaboratorium

För att ta fram nya hållbara produkter och lösningar krävs innovation. Här har Saint-Gobains vd Pierre-André de Chalendar lyft fram de nordiska ländernas innovationskraft, inte minst Danmarks. Han har kallat Danmark för ”ett framtidslaboratorium” och bland annat pekat på användningen av återvunnet material för tillverkning av glasull och gipsplattor. De senare tillverkas av Gyproc, ett annat danskt företag som ägs av Saint-Gobain i Danmark.

Den kunskap man skaffar och de lösningar som tas fram på FoU-avdelningen i Vamdrup ska delas med andra, så att hållbarhetstänket sprider sig och förhoppningsvis slår rot även på andra platser i världen.

- Vi är väldigt måna om att dela med oss av våra kunskaper. Folk kommer på besök här, gör en rundvandring i fabriken och får inspiration som de tar med sig hem. På så vis sprider vi viktig kunskap om de hållbarhetssatsningar vi gör, säger Helene Løvkvist Andersen.

Hon betonar att man därigenom stödjer delmål 11.C, som handlar om att hjälpa mindre utvecklade länder.

Fasadputs tar bort föroreningar

Hos ett annat av Saint-Gobains företag, Weber, har man utvecklat produkten NOx Redux. Det är ett puts till fasader som bryter ner kväveoxider från luften. Genom att putsa en fasad med NOx Redux kan man minska mängden kväveoxidpartiklar med motsvarande utsläppen från en bil som kör 500 mil. Det täcker in det globala målet 11.6, som handlar om att förbättra luftkvaliteten.

Kunder vill ha hållbarhet

För Isover handlar hållbarhet inte bara om att ta ansvar för de globala målen, utan det handlar också om ekonomi. Efterfrågan på hållbara byggprocesser ökar stadigt och kunderna höjer sina krav hela tiden, säger Martin Nytofte-Bæk.

 - Vi ser ett tydligt ökat intresse för hållbarhet. De stora byggbolagen lägger allt större vikt vid dessa frågor. Allt fler byggnader blir certifierade, och det innebär per automatik tillväxtmöjligheter för hållbart byggande och lösningar från oss som tillverkare.

Stater, regioner, kommuner och stora privata byggbolag ställer alla krav på hållbarhet. Framför allt har intresset för DGNB-certifiering närmast exploderat, säger Helene Løvkvist Andersen. DGNB är en certifiering av byggnader som tar hänsyn till hållbarhetskriterier inom såväl miljö och ekonomi som sociala förhållanden. DGNB omfattar bland annat byggmaterialets livscykel, transporter, energi- och vattenförbrukningen under och efter byggperioden, hållbarhet, tillgänglighet och inomhusklimat. Flera kommuner har sett de ekonomiska fördelarna med DGNB. Till exempel har Skanderborgs kommun på två år sparat 16 miljoner danska kronor på driften sedan man öppnade dörrarna till ett nytt DGNB-certifierat rådhus (källa: Green Building Council Denmark och finans.dk).

- Vi ser en kraftig ökning i antalet certifierade byggnader i Danmark, och detta kommer helt klart att fortsätta under många år. Det finns en tydlig medvetenhet – också hos gemene man – om att vi ska ta hand om vår planet, säger Martin Nytofte-Bæk.

Uppgiften för de stora aktörerna i byggsektorn, som Saint-Gobain, är att hela tiden sätta ambitiösa mål i fråga om hållbarhet och vara uthålliga. I Vamdrup är behållarna för återvunnet glas framför fabriken en visuell påminnelse om var fokus ligger. Här vet medarbetarna mycket väl att arbetet med hållbarhet inte är något man blir klar med. Som Martin Nytofte-Bæk säger:

- Vi kommer aldrig i mål. Vi kommer ju alltid att kunna förbättra oss och hitta nya metoder, både i tillverkningsprocessen och i fråga om råvaror med mera. Den tekniska utvecklingen går framåt varje dag, så det finns alltid något nytt att hämta.

 

 

 

Denna artikel är endast avsedd att ge allmän och inledande information till investerare och skall inte tolkas som grund för eventuella investeringsbeslut. Innehållet på sidan utgör därför inte individuell rådgivning enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om finansiell rådgivning till konsumenter. Mottagaren av informationen på sidan bör vara uppmärksam på uttalanden om framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och rekommenderas att komplettera sitt beslutsunderlag med det material som bedöms som nödvändigt.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?