Novo Nordisk
Av:
Charlotte Holst, journalist

Novo Nordisk kämpar för att knäcka fetmakoden

Fetma och fetmarelaterade sjukdomar drabbar allt större delar av befolkningen globalt. Novo Nordisk arbetar på flera nivåer för att säkerställa behandling för alla och stöder därmed FN:s globala mål nr 3. Det handlar om nya medicinska produkter, men också om att säkerställa så många som möjligt tillgång till medicinsk vård och att få fetma erkänt som en sjukdom.

FN-mål

sdg

FN:s globala mål nr 3: Hälsa och välbefinnande

Vi ska säkerställa ett hälsosamt liv för alla och främja välbefinnande i alla åldersgrupper.

I en artikelserie sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

Typ 2-diabetes, hjärt-kärlsjukdom, artros, blodproppar. Listan över biverkningar av fetma är lång, för att inte tala om de psykiska störningarna och den sociala stigma som följer av övervikt. Chefen för Novo Nordisks avdelning för fetmaforskning, Mads Tang-Christensen, skriver i en artikel om fetma på företagets egen webbplats: ”Människor som lever med fetma kämpar för att gå ner i vikt. Men ett komplext system i vår kropp arbetar mot dem. ”

Detta är tillvägagångssättet för fetmaproblemet som Novo Nordisk vill sprida: att fetma inte bara kommer från svag viljestyrka utan är en följd av ett antal fysiologiska, psykologiska, genetiska och miljömässiga faktorer.

Susanne Stormer
Susanne Stormer
Hållbarhetschef, Novo Nordisk.


Det danska företaget, som har en ledande position inom diabetesbehandling, arbetar med att utveckla läkemedel för fetma. Statistiken är överväldigande: Fetma har drabbat inte mindre än 13 procent av världens vuxna befolkning och orsakar att vårdkostnaderna exploderar.

– Det är en enorm utmaning som får konsekvenser, inte bara för individens hälsa och livskvalitet utan också i ett socioekonomiskt perspektiv, säger Susanne Stormer, hållbarhetschef på Novo Nordisk.

Hon påpekar att ett av hindren är att för få människor får behandling.

– Det är helt enkelt inte en prioritet inom hälsosektorn, och eftersom det också ofta förknippas med stigma, är det få som går till läkare för att få hjälp.

Fetma och diabetes

  • Fetma är en stark orsak till typ 2-diabetes: Cirka 80 procent av dem som utvecklar typ 2-diabetes är överviktiga.

  • Idag lever cirka 13 procent av världens vuxna befolkning med fetma. Mindre än 2 procent av dem får medicinsk behandling.

Källa: Diabetesföreningen och Novo Nordisk

Den heliga gralen

Novo Nordisk arbetar på flera plan för att bekämpa fetmaepidemin. Specifikt försöker forskare utveckla effektiva läkemedel för behandling. De koncentrerar sig på hjärnan, som är slagfältet där naturens instinkt att frossa i kalorier kämpar mot våra rationella försök att upprätthålla en hälsosam vikt. För att förstå fetma måste man förstå vad som händer i hjärnan.

Mads Tang-Christensen uttrycker det så att man letar efter den heliga gralen för kontroll av kroppsvikt: ”Varför är det till exempel så att en person kan gå ner i vikt, men inom några veckor kryper vikten tillbaka, även om kaloriintaget inte har ökat? [...] Det är som om det finns ett inbyggt reglage som justerar personens energiförbrukning så att de förlorade kilo från kosten återvinns."

Teamet på forskningsavdelningen försöker ta reda på exakt var i hjärnan detta reglage finns och undersöker om det är något som kan styras med medicin: "Om det är det, kommer vi en dag kunna hjälpa människor med fetma att återställa deras vikt till en ny och hälsosammare utgångspunkt. Om vi ​​lyckas kan vi hjälpa miljoner människor som lever med fetma", skriver Mads Tang-Christensen.

Fetmaepidemi

  • Över hela världen har fetma nästan tredubblats sedan 1975.

  • Majoriteten av världens befolkning bor i länder där övervikt och fetma dödar fler än vad undervikt gör.

  • 41 miljoner barn under fem år var överviktiga 2016.

  • Över 340 miljoner barn och ungdomar mellan 5 och 19 år var överviktiga 2016.

Källa: WHO

Diabetes exploderar i städer

Men att knäcka fetmaepidemin är inte så enkelt. Bland annat på grund av stigmatiseringen som Susanne Stormer nämnde tidigare. Det finns skepsis om att betrakta fetma som en sjukdom och en uppfattning om att fetma faller tillbaka på personen själv. För att fokusera på förebyggande och orsaker till fetma lanserade Novo Nordisk initiativet ”Cities Changing Diabetes” tidigare i år, där 19 städer på fem kontinenter fokuserar på de grundläggande orsakerna till diabetes: med fetma som den övergripande faktorn.

- Vi samarbetar med kommunfullmäktige och andra lokala intressenter för att göra städer till platser som främjar hälsa, istället för - som vi ser på fler och fler platser - göra det svårare för invånarna att leva sunt, till exempel på grund av trafiken, dålig tillgång till motion och dålig tillgång till hälsosam mat, säger Susanne Stormer.

Antalet fall av diabetes ökar, särskilt i städerna, som inte är utformade för att kunna röra sig. Människor kör runt i sina bilar och snabbmat är lätttillgänglig överallt.

‘Cities Changing Diabetes’
‘Cities Changing Diabetes’ skall bland annat få folk att röra sig mer i storstäderna. Här motionerar invånarna i Tianjin i Kina.

Ett långt tufft uppdrag

Att arbeta konkret med världsmålen handlar mycket om att zooma in på delmålen och bli konkret i förhållande till hur du som företag kan bidra till varje individ. I förhållande till det globala målet nr 3 framhäver Susanne Stormer bland annat delmålet att säkerställa att alla har tillgång till hälsovårdstjänster som de kan betala för.

– Det här är något vi i detta land tar för givet, men som i många länder antingen inte finns överallt eller inte alls. Vi kan delvis bidra till detta genom att göra vad vi kan för att effektivisera distributionen av våra produkter och nå de patienter som behöver dem, och genom att erbjuda produkter inom olika priskategorier, säger Susanne Stormer. 

Hon påpekar också att det är ett långt, tufft uppdrag där man måste arbeta på flera nivåer.

– Det handlar också om att förespråka bättre hälso- och sjukvårdssystem, prata om patientfrågor och stödja patientföreningar så att de kan få regeringar och hälsovårdsmyndigheter att diskutera kring dessa frågor.

FN:s globala hållbarhetsmål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals). De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.

 Läs mer om de 17 globala målen här

 

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?