Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
Av:
Charlotte Holst, journalist

Intelligent binda kan öppna skoldörren för världens flickor

God utbildning för alla är ett av FN:s 17 globala mål. I fattiga länder finns miljontals flickor som inte får någon ordentlig skolgång – bara för att de inte har tillgång till bindor. Med en självsteriliserande, återanvändbar binda kan det danska företaget Real Relief få fler flickor till skolan. Men det är inte så enkelt som det låter. Vi har pratat med vd Trine Sig som kämpar för att bryta ett starkt tabu.

sdg

FN:s globala mål nr 4: God utbildning för alla

Vi ska säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

 

Trine Sig
Trine Sig
VD, Real Relief.

Många flickor i världen är så fattiga att de inte har råd med bindor och det drabbar skolgången eftersom de stannar hemma när de har mens.

– Det är ju helt absurt att 130 miljoner flickor inte går i skolan, och för vissa beror detta bara på att de inte har råd att köpa bindor, säger Trine Sig som är vd för för det danska företaget Real Relief.

Real Relief arbetar med hjälpprodukter till fattiga länder och har främst varit inriktade på kampen mot malaria. Men företaget i danska Kolding har också tagit fram en återanvändbar binda, Safepad, som är självsteriliserande och kan tvättas och återanvändas i flera år.

– Det är en intelligent binda med bakteriedödande medel som håller i flera år beroende på hur den tvättas och hur tyget behandlas. Det bakteriedödande medlet tvättas inte ur utan håller längre än själva tyget, säger Trine Sig.

Två flugor i en smäll

Real Relief samarbetar med flera organisationer för distribuera sin intelligenta binda till flickor i utvecklingsländerna. En av dessa är Plan Danmark som liksom Real Relief har slutit ett avtal med Unicef.

– Vi har just levererat 7 500 paket med bindor till ett katastrofområde i Nigeria. Samtidigt har vi just nu flera projekt i Indien, säger Trine Sig.

Skolgång mot överbefolkning

Enligt Unicef går 263 miljoner barn inte i skolan, varav 27 miljoner på grund av krig och konflikter

Det finns knappt 2 000 miljoner barn i världen

Utbildade kvinnor får mycket färre barn. Kvinnor som inte gått i skolan får i genomsnitt nästan fem fler barn än kvinnor som gått 12-årig skola

Källor: UNICEF/Verdensbedstenyheder.dk og Tænketanken Brookings Institution/verdensbedstenyheder.dk

Safepad1
Flickor från Bondo i Kenya, där Real Relief bedriver projekt tillsammans med PLAN, visar sina Safepad-bindor. (Foto: PLAN)

I Indien har bara 12 procent av de menstruerande kvinnorna tillgång till bindor. De projekt som Real Relief bedriver tillsammans med indiska organisationer handlar om att bygga upp kapacitet, inte på försäljning och distribution av produkten. Tyget som används i bindorna säljs till mindre lokala tillverkare där kvinnor klipper, syr, förpackar, marknadsför och säljer Safepads i närområdet

– Det blir två flugor i en smäll: flickorna får tillgång till vår binda och kommer till skolan, och vi skapar engagemang och arbetstillfällen bland kvinnorna i lokalsamhället, säger Trine Sig. 

”Män i mörkblå kostym

En annan fördel med att bygga upp mikroföretag är att man inte behöver kapital från ”män i mörkblå kostym” som Trine Sig kallar de potentiella investerarna. De vill nämligen inte investera i bindor. De vill faktiskt inte ens tala om bindor. Mens är ett så tabubelagt ämne på många håll i tredje världen att det är som att gå in i en hård vägg av skam och tystnad vid varje möte med potentiella investerare.

– Jag har suttit på tusen möten med män i mörkblå kostym och när jag nämner ordet bindor blir de helt tomma i blicken och visar tydligt att de slutat lyssna. Jag vet inte om de tycker att det är äckligt, men jag hade inte kunnat föreställa mig att det skulle vara så svårt att locka investerare bara för att det handlar om mens. För vi menar ju verkligen att vi har lösningen på problemet med flickors bristande skolgång, säger hon

Innovation räcker inte

Tabut kring mens innebär att den största svårigheten med att bryta sig in på marknaden inte handlar om innovation – det har Real Relief klarat av. Istället handlar det om att nå fram till målgruppen för en produkt som är så omgärdad av skam och tystnad att det inte ens går att prata om den.

– Ta ett land som Nepal. Här får flickorna sitta i menshyddor de dagar de menstruerar. Även om vår produkt främjar två av FN:s hållbarhetsmål, både utbildning och jämställdhet, så kan eller vill de som sitter på pengarna inte se vilken roll bindor spelar i sammanhanget. Så innovation räcker helt enkelt inte, säger Trine Sig.

FN:s globala mål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.

Läs mer om de 17 globala målen här

Utbildning = stabila samhällen

”Omvägarna” i form av kapacitetsuppbyggnad och samarbete med lokala och internationella organisationer är därför nödvändiga för att nå ut till flickorna. Och det är ju det som det handlar om i slutändan, säger Trine Sig.

– Jag kan leva med vilken modell som helst. Det har visat sig vara mycket svårt för oss som företag att nå ut direkt till flickorna, så samarbete är vägen framåt och avtalet med Unicef ger oss riktigt stor volym.

Särskilt i länder som Indien, Bangladesh, Myanmar och Kenya, som är den största marknaden, har den intelligenta bindan tagits emot bra. Det är väl belagt att utbildning bidrar till stabila samhällen. Utbildade kvinnor får dessutom färre barn. Därför kan utbildning bidra till att klara en av världens största utmaningar: överbefolkningen.

– Flickor med utbildning får färre barn, bättre jobb och tjänar mer, vilket gynnar hela samhället och ekonomin i deras länder. De blir en tillgång istället för en börda, säger Trine Sig.

Nordeas Fonder arbetar med FN:s globala mål

I Nordeas kapitalförvlatning arbetar vi aktivt med de globala målen. Det gör vi genom att placera i hållbara företag som tar hänsyn till miljön, och har ett samhällsengagemang och god affärsetik – företag som bidrar till att förebygga, motverka och göra anpassningar för de utmaningar som hela vår värld nu står inför.

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?