L'oreal bæredygtighed
Av:
Nina Azoulay (text) och Thomas Jensen (foto)

L’Oréal vill öka jämställdheten

Lika lön, lika villkor och lika många män och kvinnor i hela organisationen. Hos L’Oréal ingår jämställdhet i den globala strategin, och skönhetsföretaget gör stor skillnad genom att erbjuda en särskild modell för föräldraledighet och motverka löneskillnader för 86 000 anställda över hela världen. Strategin har både lett till fler kvinnor i högsta ledningen och gjort fler kvinnor i utsatta områden ekonomiskt självständiga.

sdg

FN:s globala mål nr 5: Jämställdhet

Vi ska uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

L’Oréal har unde rmånga år blivit utnämnda till ett av världens mest etiska företag och vid ett flertal tillfällen toppat flera jämställdhetsundersökningar.

– Att åstadkomma förändring kräver både långsiktigt engagemang från högsta ledningen och dagliga insatser från varje medarbetare. Vi kan bara bli ett etiskt och hållbart företag om vi arbetar tillsammans, säger Jean-Paul Agon, L’Oréals vd och styrelseordförande.

Etik och jämställdhet har stått högt på dagordningen i L’Oréal under många år. Man har exempelvis infört en modell för föräldraledighet i hela organisationen så att alla kvinnor minst får 14 veckors ledighet med full lön, även om det överstiger vad som stipuleras i lagen i det aktuella landet. Ett annat mål är att erbjuda alla nyblivna fäder eller ”medföräldrar” 10 dagars ledighet med full lön, oavsett var i världen de arbetar.

Även lika lön är högprioriterat och koncernledningen vill gärna satsa extra på att öka jämställdheten på platser där man inte kommit så långt. Målet är att uppnå en jämn fördelning mellan män och kvinnor och att olika sociala, kulturella och etniska bakgrunder ska vara representerade bland medarbetarna.

– Det är viktigt att vår organisation speglar våra konsumenters verklighet och då måste jämställdhet och mångfald vara starkt förankrat i vår organisation. Rent konkret riktar vi in oss på de enskilda parametrarna och säger att det här är våra mål oavsett hur det ser ut lokalt, säger Mai-Britt Rasmussen, marknadschef för Consumer Products på L’Oréal i Danmark, och tillägger:

– Men vi bedriver också en konkurrensutsatt affärsverksamhet där det är resultaten som räknas och därför måste vi se till att de bästa talangerna vill jobba hos oss. Vi kan inte begränsa oss i fråga om kön utan vi måste se till att alla talanger får möjlighet att prestera.

L’Oréal har cirka 86 000 anställda i 150 länder världen över. Det interna ”Share & Care”-programmet ska säkra att gemensamma etiska värderingar genomsyrar alla delar av organisationen. Programmet erbjuder också sjukvård, barntillsyn och hemhjälp till sjuka eller äldre familjemedlemmar i länder där det offentliga inte räcker till. Också när L’Oréal sluter samarbetsavtal med externa parter väger de etiska värderingarna tungt.

– Vi är en global aktör och vi bedriver verksamhet också på marknader och i samhällen där vi inte kan ta våra värderingar och vår syn på exempelvis jämlikhet för givet, säger Mai-Britt Rasmussen.

Det gäller till exempel i södra Marocko, där L’Oréal köper den vegetabiliska arganolja som används i många hud- och hårvårdsprodukter. Oljan kommer från arganträdets frukter. Arganträdet växer i den marockanska öknen och fram till millennieskiftet användes den i stort sett bara av den lokala stambefolkningen. I dag är arganolja en av de mest eftertraktade ingredienserna i skönhetsprodukter. I takt med L’Oréals stigande efterfrågan på arganolja har företaget hjälpt lokala kvinnor att starta små fairtrade-kooperativ som ger dem möjlighet att själva försörja sina familjer och bli oberoende av manliga familjemedlemmar, och samtidigt bidra till den ekonomiska tillväxten i området.

L’Oréal bæredygtighed
L’Oréals samarbete med kvinnor i södra Marocko hjälper dessa kvinnor att själva styra över sin inkomst och investera i framtiden genom att kunna skicka sina barn till skolan. (Foto: L’Oréal)

Hållbarhetsrapport

L’Oréals statusrapport för 2018 ”Sharing Beauty With All – The L’Oréal Sustainability Commitment” visar att företaget fram till 2018 genom sitt globala samhällsprogram ”Solidarity Sourcing” har hjälpt 63 584 människor som lever under utsatta förhållanden att få arbete. Det omfattar allt från stöd till kvinnokooperativ i Marocko till samarbeten med nordiska kommuner om jobbträning för arbetslösa. 

Källa: Sharing Beauty With All – The L’Oréal Sustainability Commitment

Tala högt och tydligt

Men tjusiga målsättningar är en sak, resultat en annan. För hur når man målet om lika många män och kvinnor i praktiken, utan kvotering?

Enligt Mumina Hassan, HR-chef på L’Oréal i Köpenhamn, handlar det om att vara tydlig med att jämställdhet och mångfald har hög prioritet. Eftersom jämställdhet ingår i koncernledningens strategi, mäts organisationens resultat på detta område fortlöpande.

– Vi tänker inte på kön när vi anställer. Allt handlar om vem som är bäst. Vi säger högt att L’Oréal drivs av mångfald. Vi vill spegla hela samhället – inte bara som män och kvinnor utan också olika sociala grupper och nationaliteter. Vi är ett globalt företag och det ska märkas. Bara i det här huset arbetar folk från 33 olika länder, säger hon och sveper med armen mot den höga kontorsbyggnaden i Köpenhamn, där det danska huvudkontoret ligger.

– Om vi ska vara ett högpresterande team fungerar det inte att chefen anställer en massa kopior av sig själv. Vi ska visa att man gärna får ta chanser. Vi människor är ibland rädda för det okända, men med en mer diversifierad arbetsmiljö känns det inte längre så främmande att vi alla är olika. Det blir istället en norm, säger Mumina Hassan.

Det är ovanligt att chefer medvetet väljer bort kandidater som inte liknar dem själva eller de övriga i det lokala teamet, tillägger hon. Därför utbildas alla ledare för att få förståelse för vad man kan vinna på att inte alla liknar varandra, säger Mumina Hassan.

Världens största skönhetsföretag

  • L’Oréal är världens största tillverkare av kosmetika. De äger 36 globala varumärken, bland anat Lancôme, Biotherm, Redken, Kiehl’s, Yves Saint Laurent Beauté, Giorgio Armani Beauty, Maybelline, Garnier, Vichy och L’Oréal Paris
  • Genom L’Oréal Fondation stödjer L’Oréal kvinnliga forskare och varje år delar man tillsammans med Unesco ut priser över hela världen till lovande kvinnor som befinner sig i början på sin forskarkarriär

Eftersom L’Oréal är ett skönhetsföretag dras många kvinnor till verksamheten och därför har de vad Mumina Hassan kallar ”ett motsatt problem” jämfört med många andra. De har fler kvinnor än män bland sina anställda.

– Men vi vill gärna ha männen också, så det är en ständig utmaning för oss både att locka medarbetare av bägge könen och säkra lika lön och lika möjligheter när man får familj, säger hon och förklarar att L’Oréal är långt ifrån det enda företaget i Skandinavien som strävar efter att ge föräldralediga kvinnor samma löneutveckling som övriga medarbetare, men i många andra länder i världen är detta en riktigt stor förbättring för kvinnorna och något som avviker från normen.

Ett nytt kriterium för investerare

I dag är de etiska värderingarna en rekryteringsfördel för L’Oréal och många som söker jobb är intresserade av detta, säger Mumina Hassan. Mai-Britt Rasmussen har också märkt detta. Hon har varit anställd på L’Oréal i över 20 år och betonar att högsta ledningen måste ställa upp mål för värderingarna för att förankra dem i företaget.

– Det man kan mäta kan man också åtgärda och så kan man genomföra initiativ som säkerställer att man når målet. I dag har vi betydligt fler kvinnor i högsta ledningen och en mycket större bredd i medarbetarnas sociala bakgrund. Det är liksom underförstått att vi sätter värde på att inte likna varandra eftersom vi då har mer att lära av varandra. Det märker jag också i mina egna team. Vi ser saker ur fler synvinklar och speglar mycket bättre våra konsumenters verklighet, och det tycker jag är sunt för hela organisationen, säger Mai-Britt Rasmussen.

Hon var nyligen på konferens i Marocko där L’Oréals landchef också är en kvinna.

– Bara det är en medveten signal, eftersom det inte är ett självklart förstaval i den kulturella kontexten. Det finns många situationer då det kan bli mer komplicerat att ha en kvinna vid rodret. Men signalen är att vi har en otroligt duktig och kompetent ledare för kontoret i Marocko, tillägger hon.

L'Oreal bæredygtig
Etiska värderingar har blivit en rekryteringsfördel för L’Oréal eftersom många anställda i dag tycker att det är viktigt med jämställdhet och plats för olikheter, säger marknadschef Mai-Britt Rasmussen och HR-chef Mumina Hassan.

L’Oréal arbetar i dag aktivt med 14 av FN:s 17 globala mål – däribland nummer 5 om jämställdhet – men de flesta värderingar har varit förankrade i årtionden, långt innan de globala målen presenterades.

– Tidigare var vi mer diskreta och tog inte upp våra insatser i vår marknadsföring, men vi märker verkligen att uppmärksamheten kring dessa ämnen ändrar sig. Folk blir ofta överraskade när de hör hur värderingsbaserade vi är som organisation och hur långt vi kommit med CSR, etik, jämställdhet och hållbarhet. Vissa tänker att skönhetsbranschen bara handlar om starka varumärken och härliga produkter. Men våra etiska värderingar är djupt förankrade i högsta ledningen och därmed en strategisk prioritering för hela organisationen, förklarar hon.

När Equileap 2018 utnämnde L’Oréal till Europas ledande företag på jämställdhetsområdet sade Jean-Claude Le Grand, L’Oréals HR-direktör, att lika villkor blivit ett nytt kriterium för investerare.

– Allt fler företag arbetar med jämställdhet och det innebär att framstegen kommer snabbare och att det verkligen börjar hända saker, sade han.

FN:s globala mål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.

Läs mer om de 17 globala målen här

L'Oreal är ett innehav i Nordea Jämställdhetsfond. En aktivt förvaltad fond som investerar i cirka 100 bolag över hela världen som aktivt arbetar med jämställdhetsfrågor.

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Jämställdhetsfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?