Noor Plant
Av:
Charlotte Holst

Energiprojekt – en grön motor som skapar jobb

I den förnybara energisektorn skapas miljontals nya jobb. Här berättar vi om hur enorma energiprojekt leder till utbildning och jobb i Marocko och Egypten och hur satsningar på sol- och vindkraft nu skapar tillväxt i områden där befolkningen tidigare inte ens haft tillgång till elektricitet. 

sdg

FN:s globala mål nr 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Vi ska verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

”Mercedes. Affärer.”

Omar ler och pekar mot en vit minibuss som han investerat i och nu stolt visar upp för oss. Nordeas hållbarhetsteam är på besök i byn Ouarzazate som ligger ett stenkast ifrån solenergiparken Noor i södra Marocko. Området är känt som inspelningsplats för filmer som Lawrence av Arabien och Gladiator. Idag är det centrum för Marockos solkraftproduktion och målet är att förnybara källor ska tillgodose mer än hälften av landets samlade energibehov till 2030. Det är förståeligt att regeringen gärna vill klara sin energiförsörjning på egen hand. I dag importerar Marocko 90 procent av sin energi.

Omar är en av många som gynnats av den lokala tillväxt som det gigantiska solenergiprojektet lett till. På nybyggda vägar transporterar han folk i sin minibuss. Heidelberg Cement har levererat material till bygget av ny infrastruktur i det tidigare mycket otillgängliga området – och skapat cirka 1 000 byggjobb. De nya vägarna har också lett till nya möjligheter för människor som Omar – och han ser ljust på framtiden:

– Det kommer att bli ännu fler vägar – och skolor. Byarna vinner på det, och de unga männen får jobb i energiprojektet, säger han.

Ungdomsarbetslösheten ligger på 20 procent och den unga generationen skriker efter jobb.

Solar energy farm
Ett enormt område täckt av solceller i Marocko. Solkraftsparken Noor leder såväl till en oberoende och grön energiförsörjning som till jobb och utveckling.

Fossilt håller inte i längden

Solkraftsparken Noor täcker ett område motsvarande 3 500 fotbollsplaner eller staden San Francisco. Den är bara ett av många exempel på hur ett lands strävan efter förnybara energilösningar kan skapa tillväxt, jobb och utveckling.

Enligt en rapport från Mediterranean Forum of Institute of Economic Sciences kan den förnybara energisektorn bidra till att skapa en halv miljon nya jobb i Marocko fram till 2040, och de allra flesta förknippas med solkraftsparken Noor. En av dem som fått ett varaktigt jobb är projektledaren och ingenjören Youssef Stitou. Han säger så här till tidskriften Climate Home News: 

– Jag började min karriär 2011. Då var jag i olje- och gasbranschen men sedan bytte jag till förnybar energi. Fossila bränslen kommer inte att hålla i längden.

Det är dock inte bara högutbildade som har något att vinna på de gröna ambitionerna, vilket Omar är ett exempel på. I en analys från den internationella arbetsorganisationen ILO av bland annat solkraftsparken Noor i Marocko, har man kommit fram till att fler än 5 000 personer är direkt sysselsatta genom solenergiprojektet och 70 procent av dessa saknar yrkesutbildning och har mindre än tio års skolgång. Övriga jobb går till projektledare, ingenjörer och personer med teknisk utbildning.

(Foto: Mammut Media)

Sysselsättning och förnybar energi

  • Den förnybara energisektorn sysselsätter 11 miljoner personer (siffror för 2018)
  • Mellan 2017–2018 skedde en ökning på 5,3 procent
  • 3,4 miljoner av dessa arbetstillfällen återfinns inom solenergisektorn. Det gör solceller till den förnybara energiform som skapar flest jobb.

Källa: IRENA’s Annual Review 2019

Flera tusen unga utbildas

De samhällsekonomiska fördelarna märks också tydligt i ett megaprojekt i Egypten, som drivs av Siemens, där utvecklingen av förnybar energi skapar jobb och utveckling. Här utbildar Siemens, i samarbete med den tyska regeringen, unga egyptier som sedan ska arbeta i vindkraftsprojektet. Projektet ska utöka Egyptens nationella produktion av förnybar energi med 45 procent. I området runt Ain Sokhna i närheten av Suezkanalen har man satsat över 22 miljoner euro på ett center som ska utbilda över 5 000 unga. Kompetensen hämtas och utvecklas alltså i hög grad lokalt vilket skapar nya jobb i ett land där arbetslösheten är hög. Den tyske utvecklingsministern Gerd Müller sa när avtalet offentliggjordes: 

– Egyptiska ungdomar vill ha framtidsmöjligheter och en hållbar utveckling. Det kräver privata investeringar och kvalificerad arbetskraft. Tack vare samarbetet med Siemens kan yrkesutbildningarna vid det nya centret tillgodose både den lokala arbetsmarknaden och de ungas behov. Därigenom lägger vi grunden för framtida investeringar och fler jobb i Egypten.

Var finns jobben?

  • 39 procent av alla jobb inom förnybar energi finns i Kina
  • Efter Kina skapas flest arbetstillfällen i Brasilien, USA, Indien och några av EU-länderna
  • Sysselsättningen är fortsatt låg i Afrika, men det finns stor potential som ökar i takt med en förbättrad tillgång på energi och utveckling av distributionskedjan.

Källa: IRENA Annual Review 2019

Behovsstyrd tillgång skapar jobb

Allt fler länder utvecklar förnybar energiteknik i samarbete med storföretag. Önskan att klara sin egen energiförsörjning och arbetet med att uppfylla de internationella klimatmålen leder till ökad sysselsättning. ”Många länder har prioriterat utvecklingen av förnybar energi, främst för att minska sina utsläpp och uppnå klimatmålen men även för att det skapar större samhällsekonomiska fördelar”, skriver International Renewable Energy Agency i sin senaste årsrapport.  

Den förnybara energiproduktionen skapar också arbetstillfällen genom ökade möjligheter att vid behov få tillgång till el via mobilen. Ett exempel är området söder om Sahara, där enklare och billigare åtkomst till energi har lett till över 100 000 heltidsjobb, enligt Climate Foresight.

Solceller
Solceller som ger familjer förnybar energi i mikroformat och köpa ström när de behöver leder till ökad sysselsättning.

Mindre föroreningar

Det danska företaget M-PAYG som Fondmagasinet tidigare skrivit om är ett av de företag som levererar billig och lättillgänglig solenergi till afrikanska familjer. Genom en app kan man köpa ström vid behov, utan att vara bunden till dyra nätavgifter. En positiv sidoeffekt är den lokala tillväxt som skapas, säger vd Asger Trier Bing:

– Det möjliggör småskalig verksamhet, där man exempelvis kan komma och betala för att se på fotboll eller ladda sin telefon. Kvinnorna kan tjäna lite pengar medan de tar hand om hemmet, till exempel genom att låta någon ladda sin telefon eller använda sin symaskin.

I ett större perspektiv är utvecklingen mot grön energi och nya jobb inte bara något positivt utan helt avgörande för att förhindra att människor tvingas lämna sina hem. Omar berättar hur dramatiskt väderförhållandena har förändrats de senaste tio åren, då stadiga regnmängder och lagom mycket sol har ersatts av översvämningar och torka: 

– Vi måste minska föroreningarna så att folk kan bo kvar i sina byar – annars blir de tvungna att fly. Så enkelt är det, säger han. 

(Foto: M-PAYG)

Asger Trier
Asger Trier Bing
CEO i M-PAYG

Og i det store billede er udviklingen mod grøn energi og jobskabelse ikke bare positiv, den er fuldstændig afgørende for, at mennesker ikke tvinges til at migrere. Det understreger Omar, da han fortæller, hvordan vejrforholdene har ændret sig markant de seneste 10 år, hvor stabile regnmængder og tilpas sol er afløst af oversvømmelser og tørke: 

- Der skal skrues ned for forureningen. Så folk kan blive boende i deres landsbyer, ellers vil de flygte. Sådan er det, siger han.

FN:s globala mål

År 2015 enades världens stats- och regeringschefer om 17 globala mål, som fram till 2030 ska leda till en mer hållbar utveckling både för oss människor och för vår jord. De globala målen kallas ibland även för de globala målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals).

De globala målen syftar bland annat till att avskaffa fattigdom och hunger, minska ojämlikhet och främja jämställdhet, säkerställa en ansvarsfull konsumtion och produktion, skapa anständiga arbetsvillkor och mer hållbar tillväxt, samt trygga en god utbildning och hälsa och välbefinnande för alla människor.

Läs mer om de 17 globala målen här


Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?