El-bil
Av:
Nina Azoulay

Fler elbilar på vägarna kommer göra verklig skillnad

Om biltillverkarna ska lyckas uppfylla de nya kraven för bilars koldioxidutsläpp krävs att omkring 40 procent av framtidens bilar är elbilar. Hos tyska företaget Infineon märks tydligt att elektrifieringen ökar, och det gäller allt från trädgårdsmaskiner till lastbilar. Och efterfrågan på ny teknik som kan göra elbilarna mer effektiva ökar i motsvarande takt.

sdg

FN:s globala mål nr 9: Industri, innovation och infrastruktur

Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar industrialisering samt främja innovation.

I en serie artikel sätter vi fokus på FN:s 17 globala hållbarhetsmål och lyfter fram bolag som vi anser arbetar med att främja dem.

sdg

Bilköerna blir allt längre och tätare, och allt tyder på att antalet bilar i världen kommer att öka framöver. FN:s klimatpanel uppskattar att omkring en miljard personbilar rullar på vägarna idag – en siffra som väntas fördubblas de närmaste 20 åren. 

Världens blickar riktas nu i allt högre grad mot elbilen, som en av de mer miljövänliga alternativen till bilar med förbränningsmotor, och ett sätt att minska de enorma koldioxidutsläpp som biltrafiken svarar för. På klimattoppmötet i Polen förra året underströk FN:s generalsekreterare António Guterres att skiftet måste ske snabbt. Han tillade dock att utvecklingen – lyckligtvis – redan är i gång.

Stephan Zizala
Stephan Zizala
Stephan Zizala är chef för Automotive High Power Business på Infineon. (Foto: Infineon)

Tyska Infineon är ett av de företag som arbetar med att utveckla elmotorn så att den kan mäta sig med förbränningsmotorn. Infineon är en av världens ledande tillverkare av halvledare, vilka lite förenklat kan liknas vid elbilens hjärta och hjärna. Eftersom halvledaren har stor betydelse för det energieffektiva fordonet kommer den att kunna bidra till att minska koldioxidutsläppen från bilar, bussar och många andra fordon. Utvecklingen av halvledare innebär alltså att nya elbilar blir effektivare och kan köra längre på en batteriladdning.

– De närmaste åren räknar vi med att fler och fler bilar kommer vara elektrifierade i olika grad, från mild- och fullhybrider till laddhybrider och helt eldrivna bilar, berättar Stephan Zizala, chef för Automotive High Power Business på Infineon.

Han pekar bland annat på EU:s nya gränser för koldioxidutsläpp per kilometer, och tillägger att för att klara de nya kraven tvingas biltillverkarna att se till att omkring 40 procent av de bilar som säljs är elbilar. Och det kommer att öka efterfrågan på ny teknik.

Koldioxidutsläpp från transporter

  • Enligt FN:s klimatpanel (IPCC) svarar världens transporter för en fjärdedel av de totala koldioxidutsläppen. Det motsvarar åtta gigaton per år – en ökning med 70 procent om man jämför med hur det såg ut för 30 år sedan.
  • Vid årsskiftet antog EU nya regler för hur mycket koldioxid bilar får släppa ut per kilometer.
  • Kravet för 2021 är 95 gram koldioxid/kilometer. Gränsen sänks sedan år 2025 med 15 procent och den sänks igen under 2030, så den totala sänkningen kommer uppgå till 37,5 procent.

Källa: FN och EU-parlamentet

Samtidigt skärps reglerna för bilarnas koldioxidutsläpp i stora delar av världen och en av biltillverkarnas stora utmaningar är att anpassa elektrifieringen till olika bilmodeller i ett högt tempo och till konkurrenskraftiga priser. Enligt Stephan Zizala krävs det därför ett brett utbud av elektroniska lösningar, eftersom de som passar för mindre och billigare stadsbilar sällan fungerar i modeller med hög prestanda och extra stort batteri med krav på snabb uppladdning.

Det här behovet märks tydligt hos Infineon, som erbjuder båda typerna av lösningar. Men biltillverkarna är inte de enda som efterfrågar elektriska halvledare, betonar Stephan Zizala.

- Utvecklingen går mot elektrifiering av allt fler funktioner, från mindre trädgårdsmaskiner till stora lastfordon  och för att tillgodose den växande efterfrågan bygger vi en ny fabrik vid vår anläggning i Villach, Österrike, fortsätter Stephan.

Eldrivna transporter

Infineons halvledare används för att utveckla nya, smarta transportlösningar, såsom elcyklar, elsparkcyklar, hybrid- och elbilar samt eltåg. Företaget producerar halvledare av både kisel och kiselkarbid. De nya kiselkarbidhalvledarna har ett bättre energiutnyttjande och ökar elbilarnas räckvidd.

Volkswagen
Volkswagen har nyligen byggt en fabrik i Shanghai där man enbart ska producera elbilar. Foto: Volkswagen

Samarbetspartner till Volkswagen

Tidigare i år inledde Infineon ett nytt samarbete med Volkswagenkoncernens strategiska leverantörsnätverk FAST – Future Automotive Supply Tracks – där bland annat Porche, Audi, Skoda och Seat också ingår. Nätverket består av leverantörer som är strategiskt viktiga för Volkswagen när det gäller att utveckla framtidens bilindustri. Och Infineons produkter spelar en viktig roll för Volkswagens elektrifiering, understryker Stephan Zizala.

- Volkswagen har meddelat att de tänker lansera närmare 70 elektriska modeller de kommande tio åren, varav de flesta bygger på systemet ”modular electric drive”, MEB, där våra strömmoduler kommer att styra elmotorn, säger Stephan.

Eftersom Infineon ingår i Volkswagens leverantörsnätverk kan de, enligt Stephan Zizala, bidra till diskussioner kring hur framtidens halvledare ska se ut. Därigenom får de även reda på nya krav i ett tidigt skede och kan säkra att företagets produkter hänger med i utvecklingen, något som exempelvis kan öka utbudet av elbilar och korta uppladdningstiderna.

Stephan Zizala ger ett exempel på hur halvledaren i elbilens växelriktare omvandlar likström till växelström, som behövs för att driva batteriet. Och omvänt omvandlas växelström till likström när bilen körs långsammare och, med motorn som generator, lagrar ström i batteriet.

Det är logiskt: ju mindre energi som går förlorad under denna process, desto större blir bilens räckvidd. Och kan man öka effektiviteten med bara ett par procent, så kan man minska den nödvändiga batterikapaciteten till ett givet intervall, och sänka kostnaden med flera hundra dollar. Alternativt kan bilens räckvidd utökas, utifrån de givna batterikostnaderna, konstaterar Stephan Zizala och fortsätter;

- På grund av de så kallade effekthalvledarnas stora inverkan på räckvidd, prestanda och kostnad för elbilar, är det många biltillverkare som vill ha ett ingående, tekniskt samarbete med Infineon.

Styr 20 miljoner bilar

Volkswagenkoncernen meddelade i november 2019 att de har för avsikt att investera 33 miljarder euro i ”elektromobilitet” mellan 2020 och 2024. Fram till 2029 planerar Volkswagenkoncernen att lansera upp till 75 helt eldrivna modeller. Under samma period räknar de med att sälja 26 miljoner elbilar varav omkring 20 miljoner kommer att baseras på den modulära elbilsplattformen Modular Electric Drive Matrix, där Infineons strömmoduler styr elmotorn.

Källor: Volkswagen och Infineon

Vedvarende energi
Ju mer förnybar energi vi använder i vår strömförsörjning, desto större blir effekten av att ersätta den gamla bensinbilen med en elbil. Foto: Volkswagen

Analog teknik

Medan underleverantörer och biltillverkare arbetar med att utöka elbilarnas kapacitet och prestanda tyder mycket på att det snart också kommer att bli ekonomiskt försvarbart för konsumenter att välja en elbil jämfört med en bil med förbränningsmotor. Det anser Thomas Sørensen, som är fondförvaltare för Nordea Klimatfond och som noga följt utvecklingen av ny, grön teknik genom åren.

– Vi behöver se lite fler elbilsmodeller på vägarna, men det kommer de närmaste 2-3 åren, och om batteripriserna fortsätter att sjunka kommer det att göra verklig skillnad, säger Thomas.

Det här gör Infineon intressant som investering, påpekar Thomas, eftersom vi måste tackla problemet med hela transportsektorn, och dess enorma koldioxidutsläpp. Elektrifiering är ett sätt att ta sig an denna utmaning. Infineon har en stark position inom sitt område tack vare de tekniska lösningar de erbjuder.

Thomas Søe
Thomas Sørensen
Fondförvaltare, Nordea Klimatfond

Han ser emellertid utmaningar på andra håll i elbilarnas leverantörskedja, som branschen måste tackla på ett globalt plan. Detta gäller främst produktionen av batterier till elbilarna.

- Vi vet att det på sina håll finns utmaningar vad gäller materialen som används i batterierna och huruvida de utvinns och hanteras på ett ansvarsfullt sätt. Det här måste branschen få ordning på och vi följer utvecklingen noga. Samtidigt ser vi att en återvinningssektor håller på att växa fram, tack vare forskningsmedel och nystartade företag med intressanta affärsmodeller som bygger på återanvändning av de stora batterierna, säger Thomas Sørensen.

Men, om man ska kunna uppmäta en positiv effekt på miljön genom att välja en elbil istället för en traditionell bensinbil, så måste den el man laddar bilen med vara grön. För det finns inga miljö- eller klimatvinster att hämta om strömmen kommer från kolkraftverk.

- Där ser vi också att det rör sig i rätt riktning och andelen förnybar energi i kraftförsörjningen ökar. Därmed kan elbilarna i allt högre grad kan laddas med grön el och då börjar det bli intressant på riktigt, både ur ett klimat- och miljöperspektiv, och som placeringsalternativ, säger Thomas Sørensen.

Bland de mest hållbara i världen

För femte året i rad utsågs Infineon 2019 till ett av världens mest hållbara företag av Dow Jones Sustainability Index. Infineon var ett av de första halvledarföretagen i världen som frivilligt åtog sig att följa de tio principerna i FN:s Global Impact. Principerna fokuserar på företags samhällsansvar, bland annat för miljön, mänskliga rättigheter och korruptionsbekämpning.

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Att placera i fonder innebär en risk eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Faktablad, informationsbroschyrer, hel-och halvårsrapporter samt fondbestämmelser finns på nordea.se/fondinfo och på Nordeas bankkontor.

Nordea Klimatfond förvaltas av Nordea Investment Funds S.A. 
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?