vaisala
Av:
Thomas Jensen (text) och Vaisala (foto)

Vaisala - Finska mätinstrument kör runt på Mars

Nordeas nya fond Innovation Stars är inriktad på nordiska företag som både växer och är nyskapande. Det finska företaget Vaisala passar fonden perfekt och fondförvaltarna Niklas Kristofferson och Carl Mattiasson har stora förhoppningar om att den innovation och affärsutveckling som genomsyrar företaget ska hålla igång tillväxten. 

Aktier
Aktivt ägarskap
Hållbara fonder
Skandinavien

Om du någonsin flugit eller kollat väderprognosen från meteorologiska institutet i Finland har du nästan säkert kommit i kontakt med produkterna som tillverkas av det finska företaget Vaisala som är världsledande inom väder-, miljö- och industrimätningar. Vaisalas produkter används till exempel på flygplatser, där trafikledare och piloter behöver veta hur vinden och sikten är på landningsbanorna, och inom meteorologin, där Vaisalas automatiska sonder skickas upp över hela jorden för att analysera vinden och molnen högt uppe i atmosfären. Och om vi fortsätter många miljoner kilometer ut i rymden så har Vaisalas sensorer använts vid utforskningen av Mars. Första gången var 2012 på Curiosity-expeditionen och andra gången på en rymdfarkost som nyligen sköts upp och som landar på Mars nästa år.

- Det är rätt häftigt att vår utrustning far omkring på Mars och att mer är på väg dit. Vår partner, finska meteorologiska institutet, valde ut oss för expeditionen eftersom våra sensorer är mycket exakta samtidigt som de är väldigt små och knappt förbrukar någon energi, säger Kjell Forsén, vd och koncernchef för Vaisala. 

Meteorologiska institutet i Finland var med och utvecklade det viktiga MEDA-instrumentet (Mars Environmental Dynamic Analyzer). MEDA bygger på sensorer från Vaisala som mäter lufttryck och luftfuktighet, och som används för att samla in korrekta uppgifter till forskningen om Mars atmosfär.

Kjell Forsén
VD och koncernchef för Vaisala, Kjell Forsén, drar sig tillbaka vid utgången av året efter 14 år vid rodret och Kai Öistämö tar då över.

Tillväxt i nytt affärsområde

Vaisala är ett av bolagen i Nordeas nya fond Innovation Stars som är inriktad på nordiska och globala företag som både växer och är nyskapande.

- Vaisala har den kunskap och teknik som krävs för att ta fram nya produkter, och tack vare sin unika FoU-kultur har de kunnat starta ett relativt nytt affärsområde, industrimätning. Det övertygade oss om att företaget har potential. De har verkligen haft en spännande resa, och med deras ambitioner och kompetens ser den ut att fortsätta, säger Niklas Kristofferson, fondförvaltare för Nordea Innovation Stars. 

Vaisala har två affärsområden: Det första är väder och miljö som står för två tredjedelar av omsättningen på drygt 400 miljoner euro. Här finns alla mätinstrument, sensorer och system som bland annat används i flygbranschen och inom meteorologin. Det andra är industrimätning som står för en tredjedel av omsättningen. De viktigaste produkterna i detta affärsområde är sensorer och system som automatiskt bevakar kritiska parametrar som temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalt i exempelvis laboratorier och lagerlokaler. Vaisalas sensorer har installerats på många platser och med Vaisalas övervakningssystem får företagen mätuppgifterna i realtid så att de hela tiden kan ha koll på sina förhållanden.  

- Inom väder och miljö har vi redan en stor marknadsandel och då är det förstås svårt att växa. Men inom industrimätning har vi verkligen kunnat utöka verksamheten de senaste åren genom att lansera nya produkter. Vi lanserade nyligen en produkt som mäter metanhalten och luftfuktigheten i kraftverk som drivs med biobränslen, och med den visade vi att Vaisala klarar att gå från vetenskaplig upptäckt till kommersiell produkt snabbare än någon annan, säger vd och koncernchef Kjell Forsén. 

Vaisala
En medarbetare i färd med att, under kliniska förhållanden, kontrollera en del av en Vaisalaprodukt inför nästa steg i utvecklingen.

Enastående ESG-egenskaper

En allt större grupp av Nordeas fonder, de så kallade Stars-fonderna, har ett extra lager av analys när man väljer ut företag till fonderna. Här tittar man noga på hur bra de presterar utifrån olika ”ESG-parametrar” (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning). Det är ett sätt att ta reda på hur ett företag behandlar sina anställda, sina underleverantörer och hur det agerar i lokalsamhället. Vaisala fick högsta betyg av Nordeas ESG-analytiker.

- För det första så hjälper Vaisalas produkter kunderna att spara energi och andra resurser, vilket gynnar både samhället och miljön. Och för det andra så bedömer vi att de har en sund företagskultur när det gäller relationerna med medarbetare och leverantörer. Det gör att Vaisala kan kontrollera sin värdekedja på ett hållbart sätt, säger Quentin Hutteau, ESG-analytiker på Nordea.

När Hutteau gjorde sin analys undersökte han hur Vaisala arbetar med sina leverantörer och jämförde med branschstandarder och certifieringar för att få en helhetsbild av Vaisalas affärsmodell.  

- Ett välskött företag som har full kontroll på värdekedja, miljöpåverkan, anställningsvillkor o.s.v. går ofta bättre än liknande företag som inte har samma kontroll. Det är det som vi vill ta reda på med vår ESG-analys. Och hela filosofin bakom Innovation Stars och Nordeas andra Stars-fonder bygger på kombinationen av ESG-analys och fondförvaltarens ekonomiska analys, förklarar han.

Vaisala
Illustrationen ger en överblick över hur många produkter Vaisala erbjuder inom flygtrafik och flygplats.

Konkurrenter inte lika kompletta

Vaisala har en särskilt stark ställning och en stor marknadsandel inom väder och miljö. Det finns till exempel inget annat företag som kan erbjuda en komplett utrustning för flygplatser och alla tänkbara väderobservationer.

De flesta av våra konkurrenter har bara enstaka produkter och kan inte som vi erbjuda ett helt paket, säger Kjell Forsén, vd och koncernchef för Vaisala. 

Nordeas fondförvaltare framhåller också Vaisalas unika ställning på företagets affärsområden.

- Vi har stort förtroende för Vaisalas affärsmodell eftersom de är bra på att öka försäljningen av sina produkter. Vi har sett flera gånger hur de köper en mindre konkurrent och sedan snabbt får upp försäljningen av produkten. Förvärven blir mycket lönsamma. Vi räknar med att Vaisala genomför ett eller två förvärv de närmsta åren, och det kommer att öka tillväxten och göra företaget ännu bättre, säger fondförvaltaren Carl Mattiasson. 

Han tror också på tillväxt i affärsområdet industrimätning där Vaisala har en ny produktserie för ett nytt marknadssegment som är lika stort som företagets aktuella marknadsandel. Framför allt tror han att företaget fortsätter att ta fram nya produkter, skapa mer värde för sina kunder och återinvestera i framtida produkter genom att dra nytta av sin starka ställning på marknaden och sin mycket goda ekonomi.

Är du intresserad av att placera i innovativa bolag? Läs mer om Nordea Innovation Stars

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor.

Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Innovation Stars förvaltas av Nordea Funds Ab

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?