meeting
Av:
Erik Durhan

Nordea Fonder debatterar för jämställda styrelser

Erik Durhan är chef för ägarstyrning på Nordea Fonder och i en debattartikel i Dagens Industri den åttonde februari 2020 går han, tillsammans med flera representanter från stora svenska  kapitalförvaltare, ut och kräver åtgärder för att skapa fler jämställda styrelser. Här berättar han om varför.

Sparande

I alla svenska börsbolag och i ett flertal i Finland och Norge nomineras bolagsstyrelsen av en valberedning som utgörs av de största ägarna. Nordea Fonder är under ett normalt år representerade i mer än 40 sådana valberedningar i allt från börsens största företag till små- och medelstora bolag utspridda runt om i Norden. I dessa valberedningar driver vi frågan om jämställda styrelser och har gjort så i flera år. I Sverige finns det från 2020 en rekommendation i Svensk Kod För Bolagsstyrning att en börsbolagsstyrelse skall utgöras av minst 40 procent av endera kön – och det är en målsättning vi delar.

faksimil
Faksimil från DI
2020-02-08

 

Erik Durhan
Chef för ägarstyrning, Nordea Fonder

En liten förbättring i styrelser där Nordea Fonder deltagit i valberedningen

Under 2019 uppgick könsfördelningen kvinnor/män till 36 procent respektive 64 procent vid början av året i de bolag där vi deltagit i valberedningen, och i slutet av året sammanfattade vi en förbättring med två procentenheter till 38 procent kvinnliga styrelseledamöter. En betydande förändring, men vi nådde inte riktigt målet. 

Jämställda styrelser är primärt inte en rättvisefråga. Vi har själva sett, och studier visar, att bolag med högre andel kvinnor i styrelsen och i ledningen presterar bättre än andra bolag (Se exempelvis Storebrand, Care, PWC 2019).

Frågan om jämställda styrelser är viktig för oss på Nordea Fonder

Fler aktörer bör driva jämställdhetsfrågan

En anledning till att det tar tid att uppnå mer jämställda styrelser är att nya bolag som kommer till börsen via börsintroduktioner ofta har ojämställda styrelser.

Frågan om jämställda styrelser är viktig för oss på Nordea Fonder och det var därför som vi, tillsammans med ett antal andra stora institutionella ägare, skrev en debattartikel som publicerades i Dagens Industri. I debattartikeln vill vi lyfta frågan att även andra aktörer, såsom rådgivare eller börsrevisorer som är aktiva i arbetet med en börsintroduktion, bör driva frågan om jämställda styrelser inför kommande börsnoteringar. Bolaget och dess styrelse ses ändå över under en noteringsprocess, och att då i förväg säkerställa en jämställd styrelse vore ett naturligt steg.

 

Läs debattartikeln från DI här

 

Den här artikeln ska inte betraktas som en köprekommendation från Nordea. Tala alltid med din placeringsrådgivare innan du köper värdepapper.

 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?