pengar
Av:
Stein Korterud, Fondmagasinet

Valutarisker påverkar dina investeringar

Köper du en aktiefond som investerar i utländska aktier exponerar du dina investeringar mot en valutarisk. Vi reder ut fördelar och nackdelar och berättar om bra saker du bör veta när du investerar i utländska aktiefonder.

Aktiemarknad
Sparande
Risk

Det finns många goda anledningar till att investera utanför Sveriges gränser, inte minst med tanke på vikten att sprida sina risker på flera olika marknader och inte lägga alla ägg i samma korg. Men när du investerar på en utländsk marknad investerar du också i en annan valuta vilket kan påverka avkastningen på din investering. Om du exempelvis investerar i en USA-fond och värdet på den svenska kronan försvagas gentemot den amerikanska dollarn så kommer värdet på din investering att öka i svenska kronor. På motsatt vis minskar värdet om den svenska kronan stärks gentemot exempelvis dollarn. 

 

Ett exempel på hur valutakursen kan påverka en investering

Låt oss säga att en fondförvaltare köper aktier i ett företag där kursen är 100 dollar, och att en dollar kostar 8 kronor. Då kostar varje aktie 800 kronor. Om förvaltaren ett år senare vill sälja aktien till samma kurs (100 dollar), och dollarkursen under tiden har stigit till 9 kronor, så har värdet på aktien stigit till 900 kronor. Du som sparar i fonden gynnas därmed av investeringen som uteslutande kan härledas till förändringen i valutakursen. Men, om dollarkursen hade fallit under samma period så skulle effekten vara den motsatta. 

Michael Livijn
Michael Livijn
Chefsstrateg Nordea

De flesta aktiefonder som investerar i utländska aktier är inte valutasäkrade, däremot tillämpar de flesta räntefonder valutasäkring.

Vi har frågat Nordeas chefsstrateg Michael Livijn om hur man bör förhålla sig till valutarisken;

- Det finns inte riktigt något ”rätt eller fel” när det gäller om man ska säkra sin valutaexponering. Det finns goda argument för bägge alternativen. Det finns dock ett enkelt råd som jag vill ge inledningsvis och det är att det är viktigt att hålla sig till en investeringsstrategi. Det är när du försöker tajma in när du ska säkra valutan eller inte som du börjar med valutaspekulation. Och om det är det du vill göra så finns det långt mer effektiva sätt att spekulera i valuta på än genom fonder som investerar på utländska marknader. Kort sammanfattat så kommer valutarörelser ha både positiv och negativ effekt på din sparportfölj över tid och därmed blir din avkastning även påverkad av förändringarna i valutor.

Många som sparar i en balanserad portfölj som investerar i både aktier och räntebärande värdepapper har redan en förhållandevis hög valutasäkring eftersom de investerar med stor exponering mot svenska kronor. Grunden till detta är att räntedelen i fonder som regel antingen är direkt investerad i svenska ränteinstrument eller i utländska ränteinstrument som är valutasäkrade. De investeringar som görs på den svenska börsen är naturligtvis inte heller exponerad mot någon valutarisk eftersom de är noterade i svenska kronor.

Bra med utländsk valuta i dåliga tider

Det kan vara bra att veta att i dåliga tider på aktiemarknaderna vänder sig investerare ofta till stora och trygga ekonomier som exempelvis USA, för att köpa tryggare statsobligationer. Detta medför oftast, allt annat lika, att dollarn stärks och att den svenska kronan motsatt då faller i värde. Valutaexponeringen blir i dessa fall alltså positiv, eftersom valutan kan hjälpa till att ”dämpa fallet” på en utländsk investering. 

Som ett exempel kan vi nämna finanskrisen 2008 när värdet på flera utländska valutor steg gentemot svenska kronan. För en svensk investerare på den tiden, blev den kraftigt negativa utvecklingen på den amerikanska aktiemarknaden något dämpad på grund av att den amerikanska dollarn stärktes mot den svenska kronan.

Hittills i år har den svenska kronan försvagats gentemot både dollarn och euron vilket medfört att mycket avkastningen från dessa fonder faktiskt till viss del härrör från valutaeffekten.
 

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?