Står på en alptopp
Av:
Jens Møller Madsen

Vi arbetar för ett bättre klimat

Arbetet med att bekämpa klimatförändringen inleddes på FN:s miljökonferens i Stockholm 1972. Den här konferensen blev det första steget mot en internationell miljöpolicy. Sedan dess har flera konferenser hållits, och den kanske viktigaste hölls 2015 – COP-21 i Paris. 

Aktivt ägarskap
Hållbarhet
FN-mål

Under FN’s klimatkonferens i Paris år 2015 enades världens länder om ett bindande klimatavtal som ska hålla den genomsnittliga temperaturökningen i världen under 2 grader, enligt rekommendationer från klimatforskare.

Nordea vidtog sina första åtgärder för ett bättre klimat i samband med att Nordea Klimatfond startades 2009, en fond som inte fick särskilt mycket uppmärksamhet i början, men som på senare år fått en rejäl revansch. Sedan dess har Nordea avsevärt ökat sina satsningar på en bättre miljö och andra viktiga samhällsfrågor. Ett av flera viktiga initiativ var att aktivt stödja arbetsgruppen TCFD – Task Force on Climate Related Financial Disclosures.

Harry Granqvist
Harry Granqvist
Senioranalytiker, Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

Vi pratade med Harry Granqvist, senioranalytiker i vårt team för ansvarsfulla investeringar, för att bli lite klokare i ämnet.

Varför är det viktigt för Nordea att stödja TCFD:s arbete?

– Klimatförändringen innebär både risker och möjligheter för företag och investerare, nu och i framtiden. Temperaturen på jorden stiger, och kanske snabbare än vi först trodde. Naturkatastrofer skapar störningar i ekosystem och människors hälsa, vilket leder till oväntade förluster för företag och investerare och hotar att omintetgöra både kapital och infrastruktur. För att komma till rätta med detta överväger regeringar och näringsliv olika alternativ för att minska de globala utsläppen, vilket på kort sikt skulle kunna resultera i omvälvande förändringar i samtliga branscher och regioner. Det är därför avgörande att förbättra den klimatrelaterade informationen för att skapa en bättre förståelse för dessa risker och möjligheter i olika länder och regioner.

 

Grafik
Nordeas team for ansvarsfulla investeringar för dialog med 33 verksamheter för at få dem att förbinda sig till initiativet TCFD (Task Force on Climate Related Financial Disclosures).

Vad är syftet med TCFD?

– Rådet för finansiell stabilitet inrättade TCFD i syfte att gruppen skulle ta fram rekommendationer för rapportering av klimatrelaterad information. Detta behövdes för att kunna fatta mer välgrundade investerings-, kredit- och försäkringsbeslut och därmed också göra det enklare för intressenter att förstå finanssektorns roll när det gällde koldioxidrelaterade tillgångar och det finansiella systemets exponering mot klimatrelaterade risker.

Vad är Nordeas roll gentemot TCFD?

– Som en finansiell institution som stödjer TCFD har vi två huvudsakliga roller. Det första är att säkra att vår egen klimatrelaterade rapportering följer TCFD:s rekommendationer, vilket vi också gör genom vår klimatrapport. Det andra är att främja en efterlevnad hos de företag vi investerar i över hela världen. I juli 2019 valde vi ut 30 företag med höga utsläpp och företag i högriskbranscher som ännu inte börjat arbeta med TCFD och inledde en dialog med dem om en anpassning till TCFD:s rekommendationer. Sedan dess har vi utökat antalet. För närvarande för vi en dialog med 33 företag.

Är det svårt att få företag att förbinda sig att följa TCFD?

– Vi har fått väldigt bra gensvar. Just nu har 24 av de 33 företag som vi för en dialog med förbundit sig att helt följa TCFD, och med de övriga har vi fortlöpande diskussioner. Vi utökar också antalet företag som vi har kontakt med, så jag är säker på att fler företag kommer att förbinda sig, säger Harry Granqvist.

Vad är växthusgaser?

Växthusgaser är gaser i jordens atmosfär som stänger inne värme. De låter solljus passera genom atmosfären, men förhindrar värmen som solljuset alstrar att lämna atmosfären.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?