innovation

Webinar: Nordea Innovation Stars

Ett innovativt bolag har tiden på sin sida och kan ge värde till sina kunder på nya sätt. Lyssna på förvaltarna av Nordea Innovation Stars och hör dem berätta om intressanta innovativa bolag de har i sin portfölj och hur de hittar intressanta bolag att investera i. 

Aktivt ägarskap

Hoppsan! Du måste godkänna cookies för marknadsföring om du vill visa den här typen av innehåll från Nordea

Webinar om Nordea Innovation Stars med Niklas Kristoffersson och Carl Mattiasson (inspelat sept 2020) 14:35 min

Om Nordea Innovation Stars

• En fond med fokus på investeringar inom områdena Hälsovård, Teknik, Konsument och Hållbarhet 

• Inriktad på att hitta innovativa bolag med tillväxtpotential som kan ta sig in på nya marknader och utkonkurrera gamla affärsmodeller

• Följer Nordeas etablerade STARS-koncept och använder en utvärdering av företagens ESG-arbete som underlag i investeringsbesluten (frågor som handlar om miljö, socialt ansvar och affärsetik)

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in. Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet ovan är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendation.

Nordea Innovation Stars förvaltas av Nordea Funds Ab.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?