Xcel
Av:
Thomas Jensen

Xcel Energy – storskalig omställning från kolkraft till vindkraft

De fonder som följer Nordeas policy för fossila bränslen ska bara investera i fossila bolag som har en strategi för omställning i linje med klimatmålen i Parisavtalet. Men sådana bolag, finns de i praktiken? Amerikanska Xcel Energy är en framgångshistoria när det gäller att ställa om från svart energi till grön. – Xcel Energy är ett företag som tjänar bra och samtidigt ersätter sina koleldade kraftverk med vindkraftverk i stor skala, säger Johan Swahn, som förvaltar fonden Nordea Global Stars.

Innovation
USA

En viktig fråga att ställa sig själv när man investerar är hur man ställer sig till bolag med högt koldioxidavtryck. Vill man investera i dem eller inte?  

I september år 2020 införde Nordea en ny policy för fossila bränslen som då gällde för Nordeas fonder med särskilda hållbarhetskriterier. Den 10 mars i år utökades omfattningen och policyn gäller nu för de flesta av de fonder som Nordea erbjuder. De fonder som omfattas av policyn får enbart investera i fossila bolag som har en strategi för omställning i linje med klimatmålen i Parisavtalet. Men hur kan ett bolag vars verksamhet till stor del bygger på fossila bränslen ställa om till en mer grön och koldioxidsnål verksamhet och vad kan få dem att genomföra denna kostsamma omställning?

Hos Nordeas kapitalförvaltning är inställningen att aktivt ägarskap ger möjlighet att påverka bolag så att de ställer om sin verksamhet.  

– Den viktigaste frågan vi ställer oss själva och företaget när vi börjar investera är hur vi kan minska koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. Vi gjorde samma sak med amerikanska Xcel Energy och sedan dess har det skett en mycket positiv utveckling med företaget, säger Harry Granqvist. Han är ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar, som fokuserar på analys av faktorer relaterade miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i de bolag som Nordeas fonder investerar i.

Förra året uppnådde Xcel Energy den största minskningen av utsläpp någonsin på grund av nya vindkraftsparker och solceller, och Xcel Energy har nu minskat sina utsläpp med 44 procent jämfört med nivåerna 2005.
Harry Granqvist
Harry Granqvist
ESG-analytiker i Nordeas team för ansvarsfulla investeringar

Climate Action 100+

2017 gick ett antal stora investerare i hela världen, däribland Nordea, ihop för att bilda Climate Action 100+. Tanken är att investerare samarbetar för att påverka några av de bolag som släpper ut mest koldioxid, men som också är de som har störst möjlighet att minska sina utsläpp, för att få dem att gå i en grönare riktning. Som ett elbolag med 3,6 miljoner kunder och massor av koleldade kraftverk i åtta amerikanska delstater tillhörde Xcel Energy den gruppen. Investerarna delade företagen mellan sig. Nordea fick i uppgift, tillsammans med en annan grupp investerare, att starta en dialog med Xcel Energy och det bar snabbt frukt. Redan nio månader senare meddelade Xcel Energy, som det första amerikanska energibolaget, att de år 2030 kommer att ha minskat sina koldioxidutsläpp med 80 procent och att de år 2050 kommer att vara koldioxidneutrala.

Största minskningen någonsin

Förra året uppnådde Xcel Energy den största minskningen av utsläpp någonsin på grund av nya vindkraftsparker och solceller, och Xcel Energy har nu minskat sina utsläpp med 44 procent jämfört med nivåerna år 2005.

– Vi har haft en mycket god dialog med bolaget och vi har träffat VD:n för att diskutera strategin. Vi kommer också framöver att arbeta med det vi kallar aktivt ägarskap för att försöka driva på den gröna övergången. Det gäller för Xcel Energy, men också för många andra bolag, säger ESG-analytikern Harry Granqvist.

Johan Swahn
Johan Swahn
Förvaltare för Nordea Global Stars

Klarat sig bättre

Som investerare kan man naturligvis inte bortse från om ett företag är ett bra företag som har förutsättningar att ge en god avkastning. På den punkten levererar Xcel. Om man tittar på kurvan för Xcel Energy-aktien kan man se att den har presterat väl över genomsnittet av bolagen som ingår i indexet S&P 500, vilket är ett aktieindex över 500 stora börsnoterade aktiebolag som handlas i USA.

Johan Swahn som förvaltar Nordea Global Stars menar att förklaringen finns just i Xcel Energys gröna strategi.

- Det har haft en stor betydelse att många investerare letar efter de gröna alternativen inom elbolagen så därför har intresset varit stort för Xcel Energy-aktien, säger Johan Swahn.

Bra stabila förhållanden

Villkoren för amerikanska elbolag är inte helt jämförbara med europeiska. Även om man vanligtvis har intrycket att allt är mer reglerat i Europa än i USA, så är det inte fallet med elbolagen och de investeringar de gör. Till exempel garanteras Xcel Energy en avkastning på tio procent per år på kapitalinvesteringar. Och när företaget samtidigt känner till intäkterna från näthyra och elproduktion, kan du noggrant förutsäga vad du som investerare får i utdelning. Dessutom har Xcel Energy också den ”gröna” fördelen att de stater där de är verksamma är positiva till den gröna övergången. Så framtiden ser både grön och lovande ut för Xcel Energy.

– Om du tittar på djupet på investeringscaset Xcel Energy, är det ett företag som tjänar bra och samtidigt, i stor skala, ersätter sina koleldade kraftverk med vindkraftverk. Dessutom finns det en förutsägbarhet i framtida intäkter, så det är en mycket stabil aktie och ett innehav vi är nöjda med, avslutar Johan Swahn.

Tänk på att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för att den ska ge samma avkastning framöver. Att spara i fonder innebär en risk, eftersom de pengar som placeras både kan öka och minska i värde. Det är alltså inte säkert att du får tillbaka alla de pengar du har satt in.

Hel- och halvårsrapporter, faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser hittar du på sidan om vårt fondutbud, och på Nordeas bankkontor. Materialet är endast avsett som allmän produktinformation. Det ska inte ses som placeringsråd eller placeringsrekommendationer.

Nordea Global Stars förvaltas av Nordea Investment Funds S.A.

Xcel Energy var ett innehav i fonden Nordea Global Stars per den 31 januari 2021.

Fondmagasinet har fått en egen app - hämta den här

MyInvest är en app fylld med artiklar om investeringar, fonder, olika marknader och hållbart sparande.

Är du redo att dyka ner i investeringarnas fascinerande värld?