Om Nordea Fonder

Vårt mål är att ge dig en långsiktigt god avkastning och samtidigt se till att dina sparpengar arbetar för en mer hållbar framtid.

Vi är det största fondbolaget i Norden och mer än två miljoner kunder har gett oss förtroendet att förvalta deras pengar. Vi erbjuder aktivt förvaltade fonder som integrerar marknadsinsikter, djup företagsanalys tillsammans med hållbarhetsfaktorer.

Vi tror att det är grunden för en god och stabil avkastning samtidigt som det är en nyckel för att skapa en hållbar framtid. För dig, för oss och för de företag som vi investerar i.